Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója

Vezeti, irányítja és oktatja a csapatokat és egyéneket szabadidős, fitnesz-, rekreációs és hasonló tevékenységek végzésére.

Feladatai:

  1. feltárja az egyéni és kollektív rekreációs igényeket;
  2. helyes testtartás, mozgás, táplálkozás alkalmazása;
  3. aktív kikapcsolódást célzó programok szervezése és vezetése;
  4. szabadidős, fitnesz- és rekreációs teékenysége szervezése, vezetése, oktatása, egyéni vagy kollektív edzések vezetése;
  5. szabadidős, sport- vagy fitnesztevékenységek figyelése biztonsági szempontok szerint, szükség esetén segítségnyújtás vagy elsősegély nyújtása;
  6. az ügyfelek képességeinek és erőnlétének értékelése és figyelése, mozgásformák ajánlása;
  7. testmozgások, valamint fitneszrutinokban és szabadidős tevékenységekben használt koncepciók és készségek bemutatása és tanítása;
  8. útmutatás adása a berendezések használatához;
  9. biztonsági eljárások és előírások ismertetése és betartatása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza