Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4226 Lakossági kérdező, összeíró

A lakosság körében és a szervezeten belül különböző feladatokhoz kapcsolódóan, és különböző témákban kérdéseket tesz fel a megkérdezetteknek, adatokat gyűjt, a válaszokat feljegyzi, majd a kapott utasítások szerint feldolgozza, vagy továbbítja a megbízók részére.

Feladatai:

  1. felkészülés a beszélgetésekre;
  2. a kapcsolat felvétele a válaszadókkal telefonon vagy személyesen;
  3. a válaszadóknak a beszélgetés, felmérés céljának elmagyarázása;
  4. a kérdőívek és felmérések felépítésének, szerkezetének, tartalmának ismerése;
  5. a válaszok bejegyzése papíron, vagy a számítógépes felmérési rendszerek segítségével közvetlenül számítógépes adatbázisba;
  6. a válaszokban tapasztalható ellentmondások, következetlenségek felismerése és kiszűrése;
  7. ügyféligények gyűjtése, elemzése, továbbítása;
  8. beszámolás a megbízóknak a felmérések közben tapasztaltakról;
  9. közreműködés a felmérés során keletkezett adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza