Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású

A posta szolgáltatásaihoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati tevékenységet lát el.

Feladatai:

  1. kereskedelmi áru kezelése, forgalmazása;
  2. postai küldemények felvétele, postaköltségek megállapítása, ellenértékek átvétele, utalványok kezelése,
  3. a posta szolgáltatásainak ajánlása;
  4. táviratok felvétele, továbbítása;
  5. hírlapszolgáltatás biztosítása;
  6. posta által forgalmazott termékek értékesítése;
  7. ügyfelek tájékoztatása;
  8. nyilvántartások vezetése;
  9. ügyfélpanaszok kezelése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza