Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5222 Segédápoló, műtőssegéd

Segíti az orvosokat és az ápolókat a betegek ellátásában, az intézmények általános és speciális műtőiben, valamint központi műtőegységeiben előkészíti a műtétek során használt technikai eszközöket, berendezéseket, irányítás mellett működteti azokat, továbbá elvégzi a betegszállítási és fertőtlenítési feladatokat.

Feladatai:

  1. a betegek megfigyelése, életjelenségek észlelése, veszélyhelyzetek felismerése, szükség esetén elsősegélynyújtás, a szabad légutak biztosítása, eszköz nélküli komplex reanimáció végzése;
  2. a betegek hely és helyzetváltoztatásának segítése, fektetése, emelése, tartása, szállítása, segítségnyújtás a mozgást segítő eszközök használatában, öltözésben, vetkőzésben;
  3. a betegek előkészítése vizsgálatokhoz, illetve a műtétekhez, szükség esetén testtömeg, testmagasság és arányok mérése, a műtéti terület szőrtelenítése, a gipszkötés eltávolítása;
  4. a betegek szállítása a kezelés helyére vagy a műtőbe, majd vissza a kórterembe vagy az intenzív betegellátó osztályra;
  5. a műtő előkészítése, a napi és heti műtőtakarítások elvégzése, műtét után a műszerek, a műtőhelyiségek és azok berendezéseinek fertőtlenítése;
  6. a műtétek során használatos technikai berendezések és eszközök (pl. műtőasztal, műszerelőasztalok, szívóberendezés) előkészítése, működőképességük ellenőrzése;
  7. kisebb anyagszállítások a műtő és a kórház között, steril eszközök, gyógyszerek, vegyszerek átvétele;
  8. a műtét alatt a team utasításainak végrehajtása (pl. műtőlámpa állítása, gyűjtőzsák cseréje);
  9. a szennyes, a szemét és a veszélyes (fertőző) hulladék kezelése (tárolás, szállítás, átadás);
  10. emberi tetemek boncolása, a tetemek kórtani, anatómiai, egészségügyi, orvostani vizsgálatokra való előkészítése, szövetminták vétele, adminisztráció vezetése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza