Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

A szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhtartó és -tenyésztő telepeken – pl. tejtermelő, hizlaló, ivadékvizsgáló, tenyészállat-előállító, csikónevelő telepen – megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi az állattartással és -tenyésztéssel kapcsolatos munkákat.

Feladatai:

 1. a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása;
 2. az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések beszerzése;
 3. állatok tartása, gondozása, takarmányozása, tenyésztése;
 4. az állatok vagy a termékek értékesítésre történő előkészítése, szállítása és értékesítése;
 5. gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása;
 6. készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása;
 7. gazdálkodáshoz kapcsolódó információkí(pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése;
 8. az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása;
 9. tehenek, juhok fejése, a kifejt tej kezelése;
 10. szarvasmarhák, lovak, juhok legeltetése;
 11. juhok nyírása;
 12. csikók betanítása;
 13. lovak felszerszámozása, mozgatása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza