Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

6122 Baromfitartó és -tenyésztő

Baromfitelepeken – pl. tojótyúk-, kacsa-, liba- és pulykatelepeken – megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a baromfitenyésztéssel, tojás- és hústermeléssel kapcsolatos munkákat.

Feladatai:

 1. a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása;
 2. az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések beszerzése;
 3. állatok tartása, gondozása, takarmányozása, tenyésztése;
 4. az állatok és a termékek értékelésre történő előkészítése, elszállítása és értékesítése;
 5. a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása;
 6. gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése;
 7. a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása;
 8. az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása;
 9. a fiatal állatok nem szerinti csoportosítása;
 10. a tojások összegyűjtése, válogatása, jelölése, csomagolása;
 11. keltető üzemeltetése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza