Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

7535 Festő és mázoló

Épületek, lakóterek külső-, belső felületi, felületképzési munkáinak elvégzése (festés, mázolás, tapétázás).

Feladatai:

  1. a felület finomjavítását, csiszolását, portalanítását követően a közbenső réteg(ek), majd a fedőréteg felhordása;
  2. alapmunkák elvégzése különböző anyagú és minőségű felületeken a meghatározott technológia alapján (felület tisztítása, durva javítás, alapozás, tapadóhíd felvitele, felületkiegyenlítés a rétegek között, csiszolás, portalanítás);
  3. korszerű anyagok megismerése és utasítás szerinti alkalmazása;
  4. tapéta kiválasztása, a tapétázás előkészítése a technológiai utasítások szerint;
  5. az utómunkák elvégzése (hibajavítás, a felületvédelem megszüntetése, a munkaterület takarítása, a munkaeszközök karbantartása);
  6. az alkalmazandó technológia meghatározása;
  7. díszítőmunkák elvégzése a kiválasztott technológia szerint;
  8. feltáró és felületvédelmi munkák elvégzése;
  9. festékszóróval festék, lakk és hasonló anyagok felvitele épületek felületeire, szerelvényeire és berendezéseire;
  10. kefével, hengerrel és festékszóróval festék, lakk és pác felvitele különféle felületekre.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza