Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

8143 Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője

Beállítja, kezeli, felügyeli az előre gyártott betont és kőterméket előállító berendezések, gépek működését.

Feladatai:

  1. extrudáló-, formázó-, keverő-, szivattyúzó-, tömörítő-, őrlő- és vágógépek üzemeltetése, melyekkel előre gyártott beton- és kőtermékeket állítanak elő;
  2. cementet, meszet és salakot gyártó berendezés működtetése, beleértve a hozzávalók betáplálását és kiszedését, valamint a folyamatos töltőberendezések, pl. pumpák és szállítószalagok üzemeltetését;
  3. olyan berendezések és gépek üzemeltetése, amelyek megmérik és összekeverik a beton gyártásához szükséges homokot, kavicsot, cementet, vizet és egyéb hozzávalókat;
  4. olyan berendezések és gépek üzemeltetése, amelyek összeállítják és feltöltik a formákat betonnal és műkő-keverékekkel, leveszik a sablont a formáról, és megmunkálják az előre gyártott termékek felületét;
  5. betontermékek, kőtömbök, kőszeletek és kőtermékek vágása, őrlése, fúrása, homokfúvása és fényesítése a megadott specifikációk szerint;
  6. gyártási tervek és specifikációk ellenőrzése, az anyagok, hozzávalók, eljárások, komponensek, beállítások és módosítások meghatározásához és kiválasztásához az extrudálást, formázást, keverést és sűrítést végző gépeken;
  7. a berendezések és a gépek működésének felügyelete a műszerek, pl. nyomás- és hőmérsékletmérők figyelésével, a megfelelő beállítások végrehajtásával és a hibák jelentésével;
  8. keverékek és késztermékek mintáinak gyűjtése és vizsgálata, hogy megfelelnek-e a specifikációknak, és a gépek ennek megfelelő beállítása;
  9. gyártási nyilvántartások ellenőrzése és vezetése, beleértve a mennyiségekkel, dimenziókkal, az anyagok és a gyártott termékek típusaival kapcsolatos adatokat;
  10. a berendezések és a gépek karbantartásának megszervezése, és abban történő részvétel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza