Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

Kezeli a földmunkák (földkitermelés, elszállítás, egyengetés, tömörítés, árkok, csatornák, kutak alapgödrök, út- vasút-, vízépítési földmunkák, alapozások) elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

Feladatai:

 1. a rendelkezésére álló dokumentumok (építési rajzok, gépkönyvek) áttekintése;
 2. munkaterület, üzembiztonsági ellenőrzésének végzése;
 3. a gép próbája, üzembe helyezése;
 4. üzemszerű feladatok végzése, közlekedés a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
 5. a gép üzemen kívül helyezése, leállítása, rögzítése, lezárása;
 6. kotró-, rakodógépek kezelése;
 7. speciális földszállító, -egyengető gépek kezelése;
 8. talajtömörítő gépek kezelése;
 9. homok, kavics, iszap, humusz eltávolítására úszó szívókotró, vízágyú kezelése árkok, vonalas létesítmények előkészítéséhez;
 10. földegyengető, földtömörítő gépek kezelése;
 11. hídépítési munkáknál különleges földmarkolók üzemeltetése;
 12. úszókotrók üzemeltetése;
 13. előírt karbantartási munkák, kisebb javítások elvégzése a gépeken;
 14. gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközök kezelése, felügyelete;
 15. a géppel kapcsolatos adminisztráció (pl. gépnapló vezetés) elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza