Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

9212 Hulladékosztályozó

Osztályozza, azonosítja, válogatja és előkészíti az újrahasznosítható hulladékokat a feldolgozásra.

Feladatai:

  1. papír-, üveg-, műanyag-, alumínium-, illetve egyéb újrahasznosítható, újrafelhasználható hulladékok válogatása;
  2. javítható vagy újrafelhasználható bútor és más berendezések, gépek, alkatrészek, elektromos berendezések azonosítása, válogatása;
  3. veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása;
  4. égetéssel megsemmisítendő hulladékok előkészítése;
  5. hulladékkezelő gépek kezelése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza