Ugrás a tartalomhoz

Egyéni gazdaságok összeírása, 2021. május–június

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, valamint gazdálkodók számára, illetve a kapott adatok felhasználásával tesz eleget a KSH az Európai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének. A kérdőív a gazdaságok használatában lévő mezőgazdasági területek nagyságára és a főbb haszonállatok számára vonatkozó kérdéseket tartalmaz.

Az Agrárcenzus 2020. elnevezésű teljes körű mezőgazdasági összeírás után az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából a KSH nagymértékben csökkentette a rendszeres mezőgazdasági összeírásainak mintaelemszámát.

Az összeírás része az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programnak (OSAP), és a végrehajtást uniós jogszabályok is előírják. Az adatfelvételhez két kérdőív kapcsolódik:

OSAP 2218: Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

OSAP 2417: Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok)


OSAP 2218:

Az adatfelvétel két szakaszban történik:

  1. Május 15 és 25. között lehetőség van online önkitöltésre. Az adatszolgáltatóknak elektronikus levélben vagy postai úton megküldtük a maja.ksh.hu felületen a belépéshez szükséges kódot. A kérdőívet május 25-ig kitöltők között egy 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki. Az önkitöltés előnye, hogy a webes felületen bármikor elvégezhető. Akik élnek ezzel a lehetőséggel, azokat az összeíró már nem keresi fel.
  2. Május 26. és június 15. között a Statek Kft. összeírói keresik fel azokat, akik nem küldték el elektronikusan adataikat. A Statek Kft. állami tulajdonú gazdasági társaság, amelynél a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja.

OSAP 2417:

Az elektronikus kitöltés a jelentős mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni gazdaságok számára kötelező. Az adatszolgáltatás a levélben vagy e-mailben megkapott belépési kód megadásával a következő felületen lehetséges: maja.ksh.hu

Határidő: 2021. június 15.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók számára mindkét adatgyűjtés esetében kötelező. A felvétel adatai mind az adatszolgáltatók, ágazati szereplők, mind az érdekképviseleti szervek és az ágazatot érintő döntéshozók számára fontosak, a termelők érdekeit szolgáló döntéshozatalt segítik.

Az adatszolgáltatás a gazdaság egészére (az együtt gazdálkodókra) vonatkozik, függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány személy részesül támogatásban. Ha több néven részesül a gazdaság támogatásban, illetve többen őstermelők, de együtt gazdálkodnak (közösek a termelőeszközök és közös az irányító), akkor a teljes területről és állatállományról összevontan kell adatot szolgáltatni, lehetőség szerint a gazdaság irányítójának, aki a leginkább releváns információkkal rendelkezik.

Az adatfelvétel a gazdaság használatában lévő mezőgazdasági terület nagyságát művelési áganként, továbbá a főbb haszonállatfajokat és az állományváltozást veszi száma. A kérdőív terjedelme a korábbiakhoz képest lényegesen szűkült. 2021-től nem kérjük a növények részletes elszámolását, azokat a KSH az egységes területalapú támogatási kérelmekből veszi át.

A kérdőív kitöltéséhez szükség van a gazdaság adminisztratív azonosítóinak megadásához. A gyors kitöltés érdekében a kérdőív kitöltés megkezdése előtt praktikus előkészíteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosítókat, a Magyar Államkincstár ügyfél-azonosítókat és az őstermelői igazolványszámokat. Az azonosítók pontos megadása azt a célt szolgálja, hogy minél eredményesebben tudjuk felhasználni az adminisztratív, hivatalos adatbázisokban már rendelkezésre álló adatokat, amelyeket így nem kell az adatszolgáltatóktól megkérdezni.

Az egyedi adatokat a hivatal a vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, azokat kizárólag statisztikai célokra használja fel.

Amennyiben a kitöltéshez segítségre van szüksége, kollégáink szívesen állnak rendelkezésre. Kérjük, hogy megyéje kiválasztása után vegye fel a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségeken http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok

Adatszolgáltatóink együttműködését, a kérdőív kitöltésére fordított idejét köszönjük!

Az adatfelvételeinkről, azok eredményeiről a hivatal honlapján teszünk közzé információkat, amelyek közül a felvételhez kapcsolódóan az alábbiakat ajánljuk:

Mezőgazdasági statisztikákkal kapcsolatos információk: http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

Mezőgazdasági statisztikai adatok: http://www.ksh.hu/stadat (19. Mezőgazdaság)

Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp

Kiadványok: http://www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_temakor_kod=OM