Ugrás a tartalomhoz

Egyéni gazdaságok összeírása, 2022. november–december

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) november 14. és december 15. között hajtja végre éven belül második, rendszeresen ismétlődő mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, a gazdálkodók számára, továbbá az uniós adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat biztosítsa. A felvétel eredményei a termelők érdekeit szolgáló szakpolitikai döntéshozókat, a támogatási rendszerek megalapozását segítik.

Az adatszolgáltatás elsősorban a növénytermesztésre, az állattenyésztésre, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőre, a beruházásokra és a termeléssel kapcsolatos ráfordításokra terjed ki.

Az összeírás része az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programnak és a végrehajtást uniós jogszabályok is előírják, így a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók számára kötelező. Ugyanakkor a 2020. évi Agrárcenzus és a hivatalban folyó módszertani fejlesztések lehetővé tették, hogy a 2021. júniusi összeírás óta a felvétel mintaelemszámát nagymértékben csökkentsük, az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából.

A kérdőív kitöltéséhez szükség van a gazdaság adminisztratív azonosítóinak megadásához A gyors kitöltés érdekében a kérdőív kitöltés megkezdése előtt praktikus előkészíteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosítókat és a Magyar Államkincstár ügyfél-azonosítókat. Az azonosítók pontos megadása azt a célt szolgálja, hogy minél eredményesebben tudjuk felhasználni az adminisztratív, hivatalos adatbázisokban már rendelkezésre álló adatokat, amelyeket így nem kell az adatszolgáltatóktól megkérdezni.

A felvétel szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy az adatszolgáltatás a gazdaság egészére (az együtt gazdálkodókra) vonatkozik, függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány személy részesül támogatásban. Ha több néven részesül a gazdaság támogatásban, illetve többen őstermelők, de együtt gazdálkodnak (közösek a termelőeszközök és közös az irányító), akkor a teljes területről és állatállományról összevontan kell adatot szolgáltatni.

A felvétel során nyert egyedi adatokat a hivatal a vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, azokat kizárólag statisztikai célokra használja fel.

Az adatfelvételhez két kérdőív kapcsolódik:

  • OSAP 2219: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása
  • OSAP 2375: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok)

OSAP 2219:

Az adatfelvétel két szakaszban történik:

  1. November 14 és 25. között lehetőség van online önkitöltésre. Az érintett adatszolgáltatóknak elektronikus levélben vagy postai úton küldtük meg a https://maja.ksh.hu/ felületen a belépéshez szükséges kódot. A kérdőívet november 25-ig kitöltők között egy 50 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.
  2. November 26. és december 15. között a Statek Kft. összeírói keresik fel azokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével. (A Statek Kft. állami tulajdonú gazdasági társaság, ahol a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja.)

OSAP 2375:

Az elektronikus önkitöltés a jelentős mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni gazdaságok számára kötelező. Az adatszolgáltatás a levélben vagy e-mailben megkapott belépési kód megadásával a következő felületen lehetséges: https://maja.ksh.hu/

Beküldési határidő: 2022. december 15.


Amennyiben a kitöltéshez segítségre van szüksége, kollégáink szívesen állnak rendelkezésre. Kérjük, hogy megyéje kiválasztása után vegye fel a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségeken https://www.ksh.hu/nyomtatvanyok

Adatszolgáltatóink együttműködését, a kérdőív kitöltésére fordított idejét köszönjük!

Az adatfelvételeinkről, azok eredményeiről a hivatal honlapján teszünk közzé információkat, amelyek közül a felvételhez kapcsolódóan az alábbiakat ajánljuk:

Mezőgazdasági statisztikákkal kapcsolatos információk: http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

Mezőgazdasági statisztikai adatok: http://www.ksh.hu/stadat (19. Mezőgazdaság)

Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp

Kiadványok: http://www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_temakor_kod=OM