Ugrás a tartalomhoz

HKÉF-naplóvezetés – a felvételről, az adatgyűjtés céljáról

A háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel – HKÉF (Household Budget Survey) a háztartások életkörülményeivel, fogyasztási szokásaival kapcsolatos adatgyűjtés.

A felmérésből kapott adatok felbecsülhetetlen értékű információt jelentenek a háztartások gazdasági viselkedésének megértéséhez. A felmérés célja, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok döntéshozói uniós szinten összehasonlítható adatokat kapjanak a háztartások fogyasztásáról, gazdasági viselkedésének mozgatórugóiról.

A felmérés legfontosabb törekvése, hogy a háztartási és egyéni jellemzőkből olyan elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak a hatékony nemzeti, valamint európai szintű gazdaságpolitikai döntések meghozatalához. Az adatokból képet kaphatunk a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. Az adatgyűjtésből származó összesített adatok lényeges információkat nyújtanak a döntéshozók számára a társadalmakat sújtó legfontosabb kérdésekről, többek között a munkanélküliségről, a jelenlegi és jövőbeni nyugdíjasok helyzetéről, a családok eladósodottságáról.

Az adatfelvétel alapul szolgál a fogyasztóiár-index számításának súlyrendszeréhez, valamint adatokat szolgáltat a nemzeti számlák felhasználási oldala lakossági fogyasztási részéhez.

Hasonló tartalommal adatgyűjtés folyik az Európai Unió minden országában, a tagállamok által gyűjtött adatokat az Eurostat összegzi és országos szintű mutatókat számol ki. Az Eurostat részére 5 évente az unió tagállamai, így Magyarország is harmonizált szerkezetben, kötelezően adatot szolgáltat.

A háztartási költségvetési felvételekben a KSH a COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), a vásárolt fogyasztási javak rendeltetés szerint felépített, decimális szerkezetű, négyszintű, tartalmában harmonizált nemzetközi nómenklatúráját alkalmazza, ennek használata Eurostat-ajánlás.