A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme 2021-ben 8,7%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál, a reáljövedelem-növekedés pedig 3,4%-os volt

Az egy főre jutó éves jövedelmek alakulása

2021-ben 8,4%-kal emelkedett a háztartások fogyasztása, ami reálértéken 3,1%-os bővülést jelent

A háztartások egy főre jutó éves kiadásainak alakulása

2021-ben 20 ezer fővel, 19,3%-ra csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatainak kitettek aránya

Mérséklődött a jövedelmi egyenlőtlenség 2021-ben

Jövedelmi egyenlőtlenség a Gini-együttható és az S80/S20* mutató alapján