2022 augusztusában a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 713 ezer fő volt, ami 34 ezer fővel meghaladta az egy évvel korábbit

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2022. június–augusztusban a foglalkoztatási ráta a megyék többségében bővült az előző évihez képest, Budapesten volt a legmagasabb (79,6%) és Somogy megyében a legalacsonyabb (67,7%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2022. június–augusztus
(3 havi átlag adatok)

2022. június–augusztusban a 74,6%-os foglalkoztatási ráta az egy évvel korábbinál 1,1 százalékponttal volt magasabb

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. június–augusztus, 3 havi átlag adatok
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. június–augusztus, 3 havi átlag adatok

2022. június–augusztusban a nemzetgazdasági ágak többségében bővült a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbihoz viszonyítva, legnagyobb mértékben a kereskedelem területén

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 3 havi átlag adatok

2022. június–augusztusban a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 547 ezer fő dolgozott, ami 62 ezer fős bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanezen időszak alatt a közfoglalkoztatottak száma 14 ezer fővel csökkent, a külföldön dolgozóké pedig 4 ezer fővel nőtt.

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása a munkaerőpiac egyes szegmenseiben, 3 havi átlag adatok

2022. június–augusztusban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 7,1% volt, lényegében nem változott az egy évvel korábbihoz képest

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása, 3 havi átlag adatok

2022 II. negyedév végén az üres álláshelyek száma 32%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2022 augusztusában a munkanélküliek száma 177 ezer fő volt, ami 17 ezer fővel kevesebb az egy évvel korábbinál

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2022. június–augusztusban a munkanélküliségi ráta 3,4% volt, ami 0,7 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. június–augusztus, 3 havi átlag adatok
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. június–augusztus, 3 havi átlag adatok

2022. június–augusztusban a munkanélküliségi ráta négy megyében 0,5–1,6 százalékponttal nőtt, a többiben mérséklődött az előző évihez képest. A legnagyobb mértékű (3,7 százalékpontos) csökkenés Nógrád megyében volt.

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2022. június–augusztus, 3 havi átlag adatok

2022. június–augusztusban a potenciális munkaerő-tartalékba 270 ezer fő tartozott, számuk 69 ezer fővel alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában

A potenciális munkaerő-tartalék alakulása a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2022 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 500 000 forint, a medián ennek 80%-a (400 900 forint) volt a legalább öt főt foglalkoztató munkáltatóknál és a közszférában

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag-, és mediánkeresete*

2022 júliusában a bruttó átlagkereset 15,3%-kal, míg a nettó keresetek reálértéke 1,4%-kal nőtt az előző év júliusához képest. A rendszeres bruttó átlagkereset 14,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

A bruttó- és a rendszeres átlagkereset, valamint a nettó reálkereset változása*

2022 júliusában az átlagkereset az információ és kommunikáció területén dolgozók körében, valamint a pénzügyi szolgáltatásban volt kiemelkedő

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2022. július*

Az átlagkereset emelkedéséhez a már előre ütemezett béremelések és a jelentős minimálbér, illetve garantált bérminimum emelése járultak hozzá. A nonprofit szektor jelentős átlagkeresetnövekedését meghatározta, hogy 2021. augusztus elejétől számos oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba sorolódott.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2022. július*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2022. július*