2022. áprilisban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 688 ezer fő volt

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2022. február–áprilisban a foglalkoztatási ráta Komárom-Esztergom megye kivételével valamennyi megyében bővült az előző évhez képest, Budapesten volt a legmagasabb (79,8%) és Somogy megyében a legalacsonyabb (66,4%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2022. február–április
(3 havi átlag adatok)

2022. február–áprilisban a 74,1%-os foglalkoztatási ráta az egy évvel korábbinál 2,1 százalékponttal volt magasabb

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. február–április, 3 havi átlag adatok
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása és változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. február–április, 3 havi átlag adatok

2022. február–áprilisban a nemzetgazdasági ágak többségében bővült a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbihoz viszonyítva, legnagyobb mértékben a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, illetve a tudományos és műszaki tevékenység területén

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 3 havi átlag adatok

2022. február–áprilisban a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 512 ezer fő dolgozott, ami 100 ezer fős bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanezen időszak alatt a közfoglalkoztatottak száma (80 ezer fő) 5 ezer fővel csökkent, a külföldön dolgozóké (93 ezer fő) pedig 14 ezer fővel nőtt.

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása a munkaerőpiac egyes szegmenseiben, 3 havi átlag adatok

2022. február–áprilisban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 7,6% volt, 5,4 százalékponttal alacsonyabb – a járvány által súlyosan érintett – egy évvel korábbinál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása, 3 havi átlag adatok

2022 I. negyedév végén az üres álláshelyek száma 39%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2022. február–áprilisban az előző év azonos időszakához képest 142 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma, létszámuk a járvány előtti szintnél is alacsonyabb

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának alakulása, 3 havi átlag adatok

2022. áprilisban a munkanélküliek száma 176 ezer fő volt

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2022. február–áprilisban a munkanélküliségi ráta 3,5% volt, ami 0,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. február–április, 3 havi átlag adatok
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest, 2022. február–április, 3 havi átlag adatok

2022. február–áprilisban a munkanélküliségi ráta három megyében szignifikánsan nőtt, a többiben csökkent vagy stagnált az előző évihez képest, a legnagyobb mértékű (2,2 százalékpontos) mérséklődés Békés megyében történt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátája és annak változása az előző év azonos időszakához képest megyék szerint, 2022. február–április, 3 havi átlag adatok

2022. február–áprilisban a potenciális munkaerő-tartalékba 276 ezer fő tartozott, számuk továbbra is alacsonyabb volt, mint a járvány kezdetén, 2020 I. negyedévében

A potenciális munkaerő-tartalék alakulása a 15–74 éves népességen belül, 3 havi átlag adatok

2022. február–áprilisban a potenciális munkaerő-tartalék aránya az egy évvel korábbihoz képest minden régióban csökkent, országosan 3,8%-ra, ezen belül Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön volt a legmagasabb (6,5 és 6,1%), Közép-Dunántúlon pedig a legalacsonyabb (2,0%)

A potenciális munkaerő-tartalék* aránya és annak változása az előző év azonos időszakához képest a 15–74 éves népességen belül régiók szerint, 2022. február–április, 3 havi átlag adatok

* 2021-től az Eurostat módszertan szerint kerül meghatározásra a potenciális munkaerő-tartalék, így az eredmények a korábbi időszakkal korlátozottan összehasonlíthatóak.

2021 IV. negyedévében az Európai Unión belül Hollandiában alakult a legkedvezőbben a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája (81,0%), Görögországban pedig a legkedvezőtlenebbül (59,2%), miközben Magyarország (74,1%) a nyolcadik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. IV. negyedév

2022. márciusban Magyarország 3,4%-os munkanélküliségi rátája – Lengyelországgal holtversenyben – a negyedik legalacsonyabb volt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2022. március

2022. márciusban minden tagállamban csökkent a munkanélküliségi ráta az egy évvel korábbihoz képest

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban

2022. márciusban a fiatalok munkanélkülisége az unión belül Németországban volt a legalacsonyabb (5,1%) és Spanyolországban a legmagasabb (31,1%), Magyarország 8,4%-os rátaértéke a hatodik legalacsonyabb volt a tagországok rangsorában

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2022. március*

2022 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 511 400 forint, a medián ennek 77,1%-a (394 500 forint) volt a legalább öt főt foglalkoztató munkáltatóknál és a közszférában. Az átlagkereset emelkedéséhez elsősorban a már részben előre ütemezett béremelések, a magas nem rendszeres keresetek (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás), valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járultak hozzá. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 459 700 forint volt, 15,5%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag-, és mediánkeresete*

2022. márciusban a bruttó átlagkereset 17,5%-kal, míg a nettó keresetek reálértéke 8,3%-kal nőtt az előző év márciusához képest. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 15,5%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

A bruttó- és a rendszeres átlagkereset, valamint a nettó reálkereset alakulása*

2022 márciusában a keresettömeg egy évvel korábbihoz viszonyított növekedése (21,0%) meghaladta az átlagkeresetét (17,5%)

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*

2022 márciusában az átlagkereset a pénzügyi és biztosítási tevékenységben volt a legmagasabb, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban pedig a legalacsonyabb

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2022. március*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest nemzetgazdasági áganként, 2022. március*

Az átlagkereset emelkedéséhez a már előre ütemezett béremelések és a jelentős minimálbér, illetve garantált bérminimum emelése járultak hozzá. A nonprofit szektor jelentős átlagkeresetnövekedését meghatározta, hogy 2021. augusztus elejétől számos oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba sorolódott.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2022. március*
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete és annak változása az előző év azonos időszakához képest néhány kiemelt csoportban, 2022. március*