Ugrás a tartalomhoz

HIKT2022 – Az adatfelvétel célja és végrehajtása

Célja

A háztartások és az egyének információs- és kommunikációs technológiák és eszközök használatára irányuló lakossági adatfelvétel célja a háztartások infokommunikációs eszközökhöz történő hozzáférésének mérése, az információs társadalom fejlődésének statisztikai vizsgálata és aktuális helyzetének megismerése, valamint a különböző felhasználói csoportok bemutatása a politikai és gazdasági döntéshozók számára.

Az adatfelvétel alapvetően az internethasználattal kapcsolatos témaköröket öleli fel:

  • a háztartások internetellátottsága,
  • a lakosság internethasználati és internetes vásárlási szokásainak, az e-közigazgatási kapcsolatok igénybevételi módjainak, a használt IKT eszközökkel kapcsolatos tevékenységek, az internethez kapcsolódó eszközök alkalmazásának megismerése,
  • a harmonizált európai információstatisztika előállításához szükséges adatok begyűjtése,
  • az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek adatigényeinek kielégítése,
  • a felmérés évenkénti végrehajtásával az időbeli összehasonlíthatóság biztosítása,
  • adatok szolgáltatása az életminőséget is érintő, az információs társadalommal összefüggő digitalizációs programok tervezéséhez.

Végrehajtása

A háztartások és az egyének infokommunikációseszköz-használatára irányuló lakossági felmérés (HIKT2022) előkészítéséhez rétegzett, kétlépcsős mintavételt alkalmaztunk. A településeket régió, nagyság és fejlettség alapján soroltuk mintavételi rétegekbe. Ezek alapján 557 települést választottunk ki. E településeken belül a 16–74 éves személyeket a születési időpontjaik szerint sorba rendezett keretből véletlenszerűen választottuk ki. Ennek megfelelően összesen 12.011 személy került a mintába. A személyek kiválasztásához a keretet a Belügyminisztérium személyi adat- és lakcímnyilvántartása biztosította.

A felmérés 2022. április 7-28. között csak online önkitöltéssel, április 29 és május 20. között az internetes adatgyűjtés mellett személyes vagy telefonos interjúkkal, május 21. és június 16. között kizárólag személyes vagy telefonos interjúkkal történik. A kiválasztott személyeket névre szóló felkérő levéllel tájékoztatjuk a felmérés céljáról, idejéről és a válaszadás lehetséges módozatairól. A levél tartalmazza az internetes adatszolgáltatáshoz szükséges egyedi belépési kódot is. Amennyiben a kiválasztott személyek nem az internetes kitöltést választják, úgy a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a STATEK Kft. (Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság) fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezőinek segítségét vehetik igénybe. Az adatszolgáltató személyes vagy telefonos felkeresése során, a kérdezők tableten rögzítik a válaszokat.

A válaszadás önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2022-re vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai adatként közöljük.


A kérdőív kitöltésének indítása