Ugrás a tartalomhoz

HIKT2021 – Az adatfelvétel célja és végrehajtása

Célja

A háztartások és egyének információs- és kommunikációs technológiák használatára irányuló lakossági adatfelvétel célja a háztartások infokommunikációs eszközökhöz történő hozzáférésének statisztikai vizsgálata, az információs társadalom fejlődésének mérése és aktuális helyzetének megismerése, valamint a különböző felhasználói csoportok bemutatása a politikai döntéshozók számára.

Az adatfelvétel alapvetően az internethasználattal kapcsolatos témaköröket öleli fel:

  • a háztartások internetellátottsága,
  • a lakosság internethasználati és internetes vásárlási szokásainak, az e-közigazgatási kapcsolatok igénybevételi módjainak, a digitális készségek használatának, valamint a magánélet és a személyes adatok védelme érdekében az interneten alkalmazott eljárások megismerése,
  • a harmonizált európai információstatisztika előállításához szükséges adatok begyűjtése,
  • az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek adatigényeinek kielégítése,
  • a felmérés évenkénti végrehajtásával az időbeli összehasonlíthatóság biztosítása,
  • adatok szolgáltatása az életminőséget is érintő, az információs társadalommal összefüggő digitalizációs programok tervezéséhez.

Végrehajtása

A háztartások és az egyének infokommunikációseszköz-használatára irányuló lakossági felmérés (HIKT2021) előkészítéséhez rétegzett, kétlépcsős mintavételt alkalmaztunk. A településeket régió, nagyság és fejlettség alapján soroltuk mintavételi rétegekbe. Ezek alapján 509 települést választottunk ki. E településeken belül a 16–74 éves személyeket a születési időpontjaik szerint sorba rendezett keretből véletlenszerűen választottuk ki. Ennek megfelelően összesen 12 078 személy került a mintába. A személyek kiválasztásához a keretet a Belügyminisztérium személyi adat- és lakcímnyilvántartása biztosította.

A felmérés 2021. április 15. és május 6. között csak elektronikus adatgyűjtéssel, május 7–27. között az elektronikus adatgyűjtés mellett személyes vagy telefonos interjúkkal, május 28. és június 17. között csak személyes vagy telefonos interjúkkal történik. A kiválasztott személyeket névre szóló felkérő levéllel tájékoztatjuk a felmérés céljáról, idejéről és a válaszadás lehetséges módozatairól. A levél tartalmazza az internetes adatszolgáltatáshoz szükséges egyedi belépési kódot is. Amennyiben a kiválasztott személyek nem az internetes kitöltést választják, úgy a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a STATEK Kft. (Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság) fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírói segítségét vehetik igénybe. Az adatszolgáltató személyes vagy telefonos felkeresése során, az összeírók tableten rögzítik a válaszokat.

A válaszadás önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2021-re vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai adatként közöljük.


A kérdőív kitöltésének indítása