Ugrás a tartalomhoz

A Központi Statisztikai Hivatalhoz kerültek a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség tulajdonosi jogai, 2024.02.01.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lett a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (NAVÜ) tulajdonosi jogainak gyakorlója 2024. február 1-i hatállyal. Azzal, hogy NAVÜ tulajdonosi jogai a KSH-hoz kerültek, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének és közzétételének folyamata. A változással megszűnnek a két szervezet tevékenységei közötti párhuzamosságok, érvényesülnek a racionalizáció és a költséghatékonyság szempontjai. A tulajdonjogváltás után a NAVÜ változatlan formában, viszont már a KSH tulajdonosi irányítása alatt folytatja tevékenységét.

A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország legnagyobb adatvagyon kezelője, a hazai hivatalos statisztika előállítója, és több mint 150 éves tapasztalattal rendelkezik az adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének és közzétételének terén. A KSH továbbá kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik mind az Európai Unióban, mind a szélesebb nemzetközi viszonylatban is.

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség tulajdonosi jogai 2024. február 1-i hatállyal a Digitális Magyarország Ügynökségtől a Központi Statisztikai Hivatalhoz kerültek. A NAVÜ a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításával kapcsolatos állami feladatokért, a Nemzeti Közadatportál üzemeltetéséért, a nemzeti közadatkataszter és nemzeti adatvagyon leltár létrehozásáért és gondozásáért felel, továbbá adatelemzési, adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatokat lát el. Fontos kiemelni, hogy nem összevonásról, hanem a tulajdonosi jog gyakorlás váltásáról van szó, mely után a NAVÜ változatlan formában, viszont már a KSH tulajdonosi irányítása alatt folytatja tevékenységét.

Azzal, hogy a KSH lett a NAVÜ tulajdonosi joggyakorlója, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének és azok közzétételének folyamata. A változással megszűnnek a KSH és a NAVÜ tevékenységei közötti párhuzamosságok, érvényesülnek a racionalizáció és a költséghatékonyság szempontjai. A NAVÜ adatkormányzással és adathasznosítási szolgáltatásaival kapcsolatos feladatok részleges átfedést mutatnak a KSH statisztikai tevékenységével. A két intézmény egy ernyő alá vonása azért is célszerű, mert ezáltal hatékonyabban tudják támogatni a felhasználók, a kutatók, a társadalom vagy az üzleti élet szereplőinek munkáját.

Az adatkormányzással kapcsolatos feladatokat és az erre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott koordinációs tevékenységet több országban is a statisztikai hivatalok látják el. A KSH és a NAVÜ eddig is együttműködött a hatályban lévő európai uniós Adatkormányzási rendelet (European Data Governance Act – DGA) kapcsán. A DGA célja az adatmegosztásba vetett bizalom növelése, az adatok hozzáférhetőségét fokozó mechanizmusok megerősítése és az adatok újrafelhasználását gátló technikai akadályok leküzdése. E célok megvalósítását tovább támogatja a tulajdonosi jogok KSH-ra történő átruházása.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu