Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A szervezet neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Az EMMI minisztériumi szervezeti struktúrájának sajátosságai miatt helyettes államtitkárságonként elkülönítve mutatjuk be a hivatalos statisztikai tevékenységet.

Intézményi elérhetőség:

osap.statisztika@emmi.gov.hu

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2020


Magyar Államkincstár

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Magyar Államkincstár hatásköre – többek között – a nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, fogyatékossági, pénzbeli egészségbiztosítási ellátások, valamint a rehabilitációs szakigazgatás és a szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások, intézmények egyes adatainak kezelésére terjed ki. Statisztikai tevékenység e területekhez is kapcsolódik, a statisztikai és egyéb adatszolgáltatási jogszabályoknak megfelelően.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az ellátási jogosultsággal, a hatósági tevékenységgel (ellátások megállapítása, módosítása, megszüntetése stb.), folyósításával, illetve a szakterület működésével kapcsolatos adatok.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Magyar Államkincstár honlapján:

Statisztikák

Kiadványok


Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A statisztikai tevékenység magában foglalja az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program köznevelési statisztikai adatgyűjtésének a megszervezését, végrehajtását, egyeztetve az Információs és Technológiai Minisztériummal. A tevékenység során összeállítja, megszerkeszti az adatgyűjtésekről szóló köznevelési statisztikai tájékoztatókat. A köznevelési statisztikai adatgyűjtés adatforrása: Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (OSAP 1410). Az adatszolgáltatók az egyes köznevelési intézmények, illetve fenntartóik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A köznevelési intézmények által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (szakközépiskolai), gimnáziumi, technikumi (szakgimnáziumi), alapfokú művészeti iskolai, kollégiumi, fejlesztő nevelés-oktatási, pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokra vonatkozó főbb adatok:

 • gyermekek, tanulók száma,
 • pedagógusok száma, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma,
 • egyéb foglalkoztatottak száma,
 • csoportok, osztályok száma, végzettek száma,
 • az intézmények infrastrukturális ellátottsága.
 • A nem állami köznevelési intézmények oktatási kiadási, illetve bevételi adatai.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:


Kulturális Fejlesztésekért és Finanszírozásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális ágazata az éves, kötelező OSAP statisztikai adatgyűjtéseinek tervezését, koordinálását, végrehajtását, feldolgozását és közzétételét intézi. Az adatszolgáltatók a közművelődési tevékenységet folytató intézmények, önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások; a könyvtárak; az állatkertek (vadasparkok és kultúrparkok); a muzeális intézmények; a kiállítás szervezők; a levéltárak és az előadó-művészeti szervezetek: színházak, táncegyüttesek, zenekarok. A közművelődési adatgyűjtés végrehajtásában a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Igazgatóság, a könyvtári adatgyűjtés végrehajtásában az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, a levéltári adatgyűjtés végrehajtásában a Magyar Nemzeti Levéltár vállal szerepet. Közvetlenül az EMMI-nek szolgáltatnak adatot a nyilvántartott színházak, táncegyüttesek, zenekarok tevékenységükről, a muzeális intézmények és az állatkertek. Az adatszolgáltatás évente egy alkalommal egységes felületen elektronikusan történik.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

 • A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (a szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság). A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések; Ismeretterjesztés; Táborok; Kiállítások, műsorok, rendezvények; Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók. Székhelyen kívül végzett tevékenység; Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok.
 • Állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok adatai állatállománya. Állatkertek látogatottságának jellemzői. Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók. Az állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • A könyvtári telephelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás). A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok. A könyvtárhasználat adatai. Könyvtári programok és képzések. Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról. A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai. A könyvtárak adatai (szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga. A tárgyévben állagvédelmi kezelésben részesült műtárgyak. Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása. Muzeális intézmények kutatásai, publikációi. Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai. Múzeumi rendezvények (szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások). Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (állandó, időszaki, külső helyszín). Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói. A muzeális intézmény adatai (szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma). A kiállítás szervező adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok).
 • A levéltári anyag feldolgozása. A levéltári anyag mennyiségének változása. A levéltári anyag rendezettsége. Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység. A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok. A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások. Tudományos és közművelődési feladatok. A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
 • A színházak és operák látogatottsági adatai jegyfajták szerint. Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám). Színházi (opera) előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben). Az év folyamán bemutatott és felújított darabok. A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai. Vendégszereplő színházi (opera) társulatok adatai. A színház (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság).
 • Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma). Hangverseny bérletezés adatai. Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai.
 • A táncegyüttesek látogatottsági adatai jegyfajták szerint. Táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben). A táncegyüttesek az év folyamán bemutatott és felújított darabjai. Táncegyüttes külföldi vendégszereplései. Vendégszereplő táncegyüttes társulatok. A táncegyüttes adatai: állandó játszóhely befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Kulturális Statisztikai Rendszer