HSSz – Tagok – Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

A szervezet neve:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (statútum rendelet) 162. §-a alapján a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átnevezésével működik tovább.

Intézményi elérhetőség:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.
A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben Lajdi Margaréta (margareta.lajdi@itm.gov.hu) tud tájékoztatást adni.
kenyi@kozut.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) ITM fejezetében szereplő – a „Szállítás, közlekedés” és az „Információ, kommunikáció” szakstatisztikai területeket érintő – kötelező adatgyűjtések és statisztikai célú adatátvételek Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által történő végrehajtása okán a két szervezet 2014. év elején megállapodást kötött a közfeladatok tartós jelleggel történő átadásáról-átvételéről. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) továbbra is az ITM fejezetében szerepelnek az adatgyűjtések, míg a végrehajtó a KSH lett. A KSH hajtja végre a teljes statisztikai adat-előállítási munkafolyamatot, a kérdőívek begyűjtését és feldolgozását, az adatok átadását az adatgazda Innovációs és Technológiai Minisztérium részére, hazai publikációkat állít elő, valamint teljesíti a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget. A tárca továbbá adatgyűjtést végez az „Oktatás” szakstatisztika területén a felnőttek képzésben való részvételére vonatkozóan.

 

A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (Kenyi) működését a kerékpárutakkal kapcsolatos egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016 (XI. 17.) Korm. rendelet szabályozza. A Kenyiből az alábbi statisztikai adatok kérhetők le: települési, megyei, regionális és országos szinten a különböző kerékpáros létesítmények típusa, hossza, a burkolat típusa. A Kenyiből nincs hivatalos és rendszeres statisztikai kimutatás, az adatok lekérése igényfüggő. A minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet szervezeti egysége minden évben jelentést tesz a Kormánynak a megelőző évben végzett tevékenységéről. Ezen jelentések elkészítésének határideje a tárgyévet követő év szeptember 1-je. Az események statisztikái ebben a jelentésben szerepelnek.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A hivatalos statisztikai adatgyűjtések és a statisztikai célú adatátvételek kiterjednek:

  • a szállítás, valamint
  • az információ, kommunikáció szakstatisztika területén belül az érintett szakmai tevékenységeket végző vállalkozások és gazdasági szervezetek gazdálkodási adatainak, üzemgazdasági mutatóinak, a természetes mértékegységekben kifejezett teljesítményének megfigyelésére, továbbá
  • a kapcsolódó infrastruktúrák állományi adataira és a ráfordításokkal összefüggő mutatókra, a szakhatóságok közigazgatási tevékenységének eredményeire is.

 

Az ellenőrzött és feldolgozott adatállományokból az adatvédelmi szabályok betartásával a KSH publikál adatokat.

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Szállításstatisztika, KSH

Szállításstatisztika, KSH, STADAT

„Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek” című Statisztikai Tükör negyedévente

„A szállítási ágazat helyzete” című éves elemző kiadvány

 

Információ, kommunikáció statisztika, KSH

„Távközlés, internet, televíziószolgáltatás” című Statisztikai tükör negyedévente

„Távközlés, internet, kábeltelevízió” című éves elemző kiadvány

„Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon”című éves elemző kiadvány

 

A KSH-STADAT táblákban megjelenő távközlési-, internet- és televízió szolgáltatás statisztikai adatok elérhetősége:

Táblák (STADAT) - Idősoros éves adatok - Információ, kommunikáció

Táblák (STADAT) - Évközi adatok - Információ, kommunikáció

Táblák (STADAT) - Idősoros éves, területi adatok - Gazdasági ágazatok

 

Magyar Statisztikai Évkönyv

 

Képzési adatbázis

Képzési adatbázis (Pest Megyei Kormányhivatal)

Nemzetközi kapcsolatok

A KSH és az ITM teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat részére és az egyéb nemzetközi szervezetek (pl. OECD, ITF) számára is. A légi áru- és személyszállítás adataira vonatkozóan az ITM szolgáltat adatokat nemzetközi egyezmény alapján az ICAO szervezet részére.