Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

A szervezet neve:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (statútum rendelet) 162. §-a alapján a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átnevezésével működik tovább.

Intézményi elérhetőség:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programmal kapcsolatosan felmerülő kérdésekben Lajdi Margaréta az Igazgatási és Biztonsági Főosztály osztályvezetője tud tájékoztatást adni, a margareta.lajdi@itm.gov.hu címen.
A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer elérhetősége: kenyi@kozut.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) ITM fejezetében szereplő – a „Szállítás, közlekedés” és az „Információ, kommunikáció” szakstatisztikai területeket érintő – kötelező adatgyűjtések és statisztikai célú adatátvételek Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által történő végrehajtása okán a két szervezet 2014. év elején megállapodást kötött a közfeladatok tartós jelleggel történő átadásáról-átvételéről. Az OSAP-ban továbbra is az ITM fejezetében szerepelnek az adatgyűjtések, míg a végrehajtó a KSH lett. A KSH hajtja végre a teljes statisztikai adat-előállítási munkafolyamatot, a kérdőívek begyűjtését és feldolgozását, az adatok átadását az adatgazda Innovációs és Technológiai Minisztérium részére, hazai publikációkat állít elő, valamint teljesíti a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

A tárca továbbá adatgyűjtést végez az „Oktatás” szakstatisztika területén a felnőttek képzésben való részvételére vonatkozóan. Az adatgyűjtés a „Felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében” történik. Megszervezi és végrehajtja az OSAP-nak megfelelő ágazati és fenntartói irányítást érintő felsőoktatási adatgyűjtéseket, amelyet az adatszolgáltatók a „Felsőoktatási információs rendszer” használatával teljesítenek.

 

A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (Kenyi) működését a kerékpárutakkal kapcsolatos egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet szabályozza. A Kenyiből az alábbi statisztikai adatok kérhetők le: települési, megyei, regionális és országos szinten a különböző kerékpáros létesítmények típusa, hossza, a burkolat típusa. A Kenyiből nincs hivatalos és rendszeres statisztikai kimutatás, az adatok lekérése igényfüggő. A minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet szervezeti egysége minden évben jelentést tesz a Kormánynak a megelőző évben végzett tevékenységéről. Ezen jelentések elkészítésének határideje a tárgyévet követő év szeptember 1-je. Az események statisztikái ebben a jelentésben szerepelnek.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A hivatalos statisztikai adatgyűjtések és a statisztikai célú adatátvételek kiterjednek:

  • a szállítás, valamint
  • az információ, kommunikáció szakstatisztika területén belül az érintett szakmai tevékenységeket végző vállalkozások és gazdasági szervezetek gazdálkodási adatainak, üzemgazdasági mutatóinak, a természetes mértékegységekben kifejezett teljesítményének megfigyelésére, illetve
  • a kapcsolódó infrastruktúrák állományi adataira és a ráfordításokkal összefüggő mutatókra, a szakhatóságok közigazgatási tevékenységének eredményeire is, továbbá
  • a felnőttképzők tevékenységére és
  • a felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adataira.

 

Az ellenőrzött és feldolgozott adatállományokból az adatvédelmi szabályok betartásával a KSH publikál adatokat.

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2020

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Szállításstatisztika, KSH

Szállításstatisztika, STADAT-táblák

„Szállítási teljesítmények” című Statisztikai Tükör negyedévente

„Helyzetkép a szállítási ágazatról, 2018” című éves elemző kiadvány

 

Információ, kommunikáció statisztika, KSH

„Távközlés, internet, televízió szolgáltatás, 2019. III. negyedév” című Statisztikai Tükör, és a korábbi időszakok kiadványai az archívumon belül

A „Digitális gazdaság és társadalom, 2018” című éves átfogó elemzés és a korábbi évek kiadványai az archívumon belül

 

A KSH-STADAT táblákban megjelenő távközlési-, internet- és televízió szolgáltatás statisztikai adatok elérhetősége:

Táblák (STADAT) - Idősoros éves adatok - Információ, kommunikáció

Táblák (STADAT) - Évközi adatok - Információ, kommunikáció

Táblák (STADAT) - Idősoros éves, területi adatok - Gazdasági ágazatok

 

Tájékoztatási Adatbázis/Területi statisztika/Éves településstatisztikai adatok

(Bekapcsolt fővonalak száma)

 

Szállításstatisztika és információ, kommunikáció statisztika:

Magyar Statisztikai Évkönyv, 2018


Területi Statisztikai Évkönyv, 2018

 

Képzési adatbázis

Képzési adatbázis (Pest Megyei Kormányhivatal)

 

Felsőoktatási Statisztika

(Oktatási Hivatal honlapján): Felsőoktatási statisztikák

Nemzetközi kapcsolatok

A KSH és az ITM teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat részére és az egyéb nemzetközi szervezetek (pl. OECD, ITF) számára is. A légi áru- és személyszállítás adataira vonatkozóan az ITM szolgáltat adatokat nemzetközi egyezmény alapján az ICAO szervezet részére.