Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Miniszterelnökség (ME)

A szervezet neve:

Miniszterelnökség (ME)

Intézményi elérhetőség:

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
hatosagi@me.gov.hu, osap1229@me.gov.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Miniszterelnökség a hivatalos statisztikai tevékenysége alatt az alábbi statisztikákkal foglakozik:

  • Hatósági statisztika (OSAP 1229). A vizsgálat tárgya az államigazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok közigazgatási hatósági tevékenysége.
  • Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika (OSAP 2118).
  • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája (OSAP 2350).
  • Önkormányzati törzsadattár (OSAP 1621).
  • Önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika (OSAP 1622).
  • Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai (OSAP 2453).

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelettel szabályozott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a Miniszterelnökség hatósági statisztikai adatgyűjtése az érintett szervek első- és másodfokú eljárásban intézett közigazgatási hatósági ügyeire terjednek ki.

A külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika célja a külföldi állampolgárok Magyarországon történő ingatlanszerzésére vonatkozó adatok megismerése. Az adatszolgáltatás a külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adataira, ingatlanszerzők állampolgárságára, megszerzett ingatlan adataira, valamint az ingatlanszerzés jogcímére terjed ki.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája a jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikájára terjed ki.

Az önkormányzati törzsadattár a helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adataira (név, típus, elérhetőség, KSH azonosító adat), valamint a helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) nevére, elérhetőségére terjed ki.

Az önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika az önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszerre vonatkozó adatok megismerésére terjed ki.

A keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adataira vonatkozó statisztika az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 (2018. április 18.) számú, a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló rendeletén alapszik.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 8. melléklet

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

https://kormany.hu/miniszterelnokseg/orszagos-statisztikai-adatfelveteli-program