Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)

A szervezet neve:

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Zsil u. 3, 1093
statisztika@aki.naik.hu
A statisztikai tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket megválaszolja Demeter Edit (demeter.edit@aki.naik.hu, +3670-501-1004).

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) információkat gyűjt és elemez, tudományos kutatásokat végez, és ezek tárgyilagos eredményeit kiadványaiban adja közre. Az AKI 2019-ben integrálódott a NAIK szervezetébe, viszont 1954 óta áll a magyar agrárgazdaság, a magyar vidék szolgálatában,. Az intézet több, mint száz munkatársának egyharmada kutatással, a többi információszervezéssel és -elemzéssel foglalkozik. Tevékenységével hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika tudományos megalapozásához, ugyanakkor tudatosan törekszik arra, hogy eredményeit az agrárgazdaság szereplői és partnerei számára hozzáférhetővé tegye. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer megkönnyíti az ágazati szereplők, az agrárirányítás és az agrárkutatás munkáját, a feldolgozott információk széles körű disszeminációja, a különböző felhasználói csoportok (termelők, feldolgozók, szakmai szervezetek, irányító szervek) döntéshozatali mechanizmusának megalapozásával és elősegítésével. A NAIK AKI három pillére az Információs Rendszerek, az Agrárgazdasági Kutatások, illetve a Fenntarthatósági Kutatások Főosztály. Az intézet kutatásainak középpontjában az EU Közös Agrárpolitikája áll, emellett figyelemmel kíséri a mezőgazdaság és az élelmiszeripar globális trendjeit, a versenyképességet, a jövedelemelosztás arányait, a birtokpolitikát. Kutatja továbbá a vidéken élők megélhetési lehetőségeit és jövedelemviszonyait, a környezet állapotát, valamint a vidéki értékek megőrzésének módjait. Az Információs Rendszerek Főosztály a kutatás és a gyakorlat számára is fontos EU-konform információs rendszereket működtet, amelyekkel uniós adatszolgáltatási kötelezettségeink is teljesíthetők. Ezek a következők:

  • Tesztüzemi rendszer (FADN)
  • Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)
  • Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A NAIK, mint a HSSZ tagja hivatalos statisztikai adatgyűjtést végez, mely során 17 OSAP adatgyűjtést hajt végre.

  • Az agráriumhoz, azon belül a mezőgazdasági termeléshez, a mezőgazdasági inputellátáshoz, akvakultúrához, valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódó adatgyűjtések.
  • Információ gyűjtése a gazdálkodás során felhasznált inputanyagok értékesítéséről (műtrágya, növényvédő szer, vetőmagok és mezőgazdasági gépek forgalmi adatai).
  • Kisebb mezőgazdasági ágazatokról adatgyűjtés, mint az akvakultúra, dísznövénytermelés és gyógynövény-felvásárlás.
  • Adatgyűjtés a mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek beruházásairól és pénzügyi adatairól, a mezőgazdasági biztosításokról, az élelmiszeripar kapacitásairól és a biomassza felhasználásról.
  • Információk gyűjtése az aktuális mezőgazdasági munkák helyzetéről, az öntözésről, valamint a vágóhidak élőállat vágásáról és a takarmánygyártásról is.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2020

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

NAIK Honlapja

NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet Honlapja

Statisztikai jelentések, információk

Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) lekérdező felület

Tesztüzemi Rendszer (FADN)

Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)

Sertésinformációs Rendszer (SIR)

Halászati Információs Rendszer (HALir)

Élelmiszeripari Információs Rendszer (ÉLIR)

Az adatgyűjtés módszertana

Ezeket az információkat a NAIK AKI metaadatbázisa és a minőségjelentések tartalmazzák.

Statisztikai szabályzatok, politikák.

Tájékoztatási naptár