Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A szervezet neve:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

Intézményi elérhetőség:

1078 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
nkfihivatal@nkfih.gov.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladataihoz kapcsolódóan a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFI Alap) finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) programok és pályázatok adatai tekintetében végez statisztikai és adatszolgáltatási tevékenységet a Központi Statisztikai Hivatal részére, ezzel támogatva a KFI területén a stratégiai szintű döntések megalapozását. Ezen felül módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyűjtéséhez, értékelési mutatók kidolgozásához, részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban.

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az NKFI Hivatal részadatokat állít elő a hivatalos statisztikai adatok előállításához. Ezek az alábbi adatkörökre terjednek ki:

  • az NKFI Alapból folyósított támogatások finanszírozási adatai;
  • transznacionális K+F szereplőknek juttatott nemzeti hozzájárulás;
  • európai szintű, transznacionális K+F programoknak juttatott nemzeti hozzájárulás;
  • két- vagy többoldalú, az EU tagállamainak kormányai által létrehozott K+F programoknak juttatott nemzeti hozzájárulás;
  • azon szervezetek (vállalkozások, felsőoktatási kutatóhelyek, költségvetési kutatóhelyek, nonprofit szervezetek) listája, amelyek részére az adott évben az NKFI Alapból kifizetés történt.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján:
Kutatás-fejlesztési statisztikák

Az adatgyűjtés módszertana

A KFI területen meghirdetett pályázati programokhoz és az ezekre benyújtott pályázatokhoz, valamint ezen belül a támogatott projektekhez kapcsolódó adatok az NKFI Hivatal által alkalmazott pályázat és projektkezelő elektronikai rendszerekben tárolódnak. Az adatgyűjtés folyamatos, az aggregált adatlekérés az NKFI Hivatal éves beszámolójához igazodva történik. Lehetőség van egyedi lekérésekre például egyes pályázati programok értékelése esetében.