HSSz – Tagok – Pénzügyiminisztérium (PM)

A szervezet neve:

A Pénzügyiminisztérium (PM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (statútum rendelet) 162. §-a alapján a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Nemzetgazdasági Minisztérium átnevezésével működik tovább.

Intézményi elérhetőség:

1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
gelmofo@ngm.gov.hu
Kanyó Krisztina: krisztina.kanyo@pm.gov.hu, 896-3623
Kovács Petra: petra.kovacs@pm.gov.hu, 896-3628
Grad Sándor: sandor.grad@pm.gov.hu, 896-3626

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az „Egyéni bérek (illetmények) és keresetek” kötelező adatszolgáltatás, amelyet minden évben az aktuális OSAP-ot (Országos Statisztikai Adatfelvételi Program) elrendelő kormányrendelet ír elő. A megfigyelési körébe tartozik a versenyszféra, a költségvetési intézmények és a nonprofit szektor egyaránt. 2002-ben a statisztika harmonizálásra került az Eurostat által előírt „Structure of Earnings Survey”-jel (rövidítve SES, magyarul: Kereset szerkezet felvétel), így 2002 óta azonos adattartammal, módszertannal és az EU által előírtaknak megfelelően veszi fel a Minisztérium.

 

Az „Egyéni bérek (illetmények) és keresetek” felvétel adatközlőinek mintáját a versenyszférában és a nonprofit szektorban a KSH cégregiszteréből kerül felvételre. A mintavételi eljárás megfelel a KSH intézményi statisztikájában alkalmazott mintavételi módszernek. A költségvetési adatokat majdnem 100%-ban a Magyar Államkincstár szolgáltatja.

 

A vállalkozói, illetve nonprofit szektorban és a költségvetési szférában gyakorlatilag azonos az adatfelvétel tartalma (26 változó) és vonatkozási időszaka (május hó), a kereset összetevőinek fogalmaiban használatos eltérések miatt azonban külön adatlap és kitöltési útmutató készül a két kör számára.

 

A minisztérium további adatgyűjtést folytat a felnőttképzésről.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az Egyéni bérek (illetmények) és keresetek adatfelvétel legfontosabb eredményei a bruttó havi alapbér, átlagkereset és munkajövedelem adatait, valamint ezek szerkezetét tartalmazzák a következő lehetséges bontásban: szektorok, nem, terület, korcsoport, foglalkozás (FEOR), ágazatok (TEÁOR), iskolai végzettség, intézményi létszám kategória, tulajdonosi összetétel, munkaköri csoportok, költségvetési szférában: illetménykategóriák.

 

Felnőttképzések esetében: a képzések földrajzi és időbeni megoszlása, a résztvevők létszáma és összetétele, a képzés jellege, a képző intézmény típusa és FEOR besorolás szerint.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Sztenderd táblák:
Az adatbázis kialakításának egyik legfontosabb célja az volt, hogy a munkavállalók, munkáltatók és a kormányzat képviselőinek bértárgyalásaihoz megfelelő és egységes háttéradatokat szolgáltasson. Az adattáblákat interneten nem publikáljuk, de kérésre CD-n átadjuk.

 

1995 óta az adatgyűjtés főbb adatainak publikálásával minden érdeklődő számára évente hozzáférhetővé tesszük a felvétel főbb eredményeit. 2004-től az adatok az interneten is megtalálhatóak. Az idősoros adatok 2002 óta állnak a nagyközönség rendelkezésére. A leggyakrabban használt 11 táblát tartalmazzák, 2012 óta közfoglalkoztatottak nélküli és közfoglalkoztatottakkal együtt bontásban is.

Az adatgyűjtés módszertana:

Az Adattár különlegessége az összehasonlító bér és kereseti index, amely a módszertani részben leírtak szerint a versenyszféra és a költségvetési szektor megfeleltetett foglalkoztatottainak kereseti aránya. Az Adattár tábláinak egy része a megfeleltetett munkavállalókról tartalmaz (ágak, nemenkénti stb.) bontott adatokat. A megfeleltetett munkavállalókra vonatkozó táblákat úgy lehet felismerni, hogy azokban összehasonlító indexoszlop is található.

Nemzetközi kapcsolatok

Az adatok minden évben átadásra kerülnek az OECD részére, majd bekerülnek a következő adatbázisba „The OECD Earnings distribution database”. Továbbá publikálásra kerülnek a OECD Employment Outlook júniusi kiadásának statisztikai mellékletében.