Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Pénzügyiminisztérium (PM)

A szervezet neve:

Pénzügyiminisztérium (PM)

Intézményi elérhetőség:

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
gelmofo@ngm.gov.hu

Az „Egyéni bérek (illetmények) és keresetek” statisztikával kapcsolatban Tajti József (jozsef.tajti@itm.gov.hu) és Jakubovics Rita (rita.jakubovics@itm.gov.hu) tud tájékoztatást adni.

Hivatalos statisztikai tevékenység:

2018-ig a minisztérium hivatalos statisztikai adatokat az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) alapján a bérekre, keresetekre, közfoglalkoztatottakra, továbbá a munkabalesetekre vonatkozóan gyűjtött. 2018 év végén az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtések átadásra kerültek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részére. Az egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról szóló 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a foglalkoztatáspolitikáért való felelősség 2020. január 1-jei hatállyal átkerült a pénzügyminisztertől az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe.

 

Az „Egyéni bérek (illetmények) és keresetek” kötelező adatszolgáltatás, amelyet minden évben az aktuális OSAP-ot elrendelő kormányrendelet ír elő. A megfigyelési körébe tartozik a versenyszféra, a költségvetési intézmények és a nonprofit szektor. 2002-ben a statisztika harmonizálásra került az Eurostat által előírt „Structure of Earnings Survey”-jel (rövidítve SES, magyarul: Kereset szerkezet felvétel).

 

Az „Egyéni bérek (illetmények) és keresetek” adatszolgáltatás versenyszférabeli és a nonprofit szektorbeli adatközlőinek mintája a KSH cégregiszteréből került felvételre. A mintavételi eljárás megfelelt a KSH intézményi statisztikájában alkalmazott módszernek. A költségvetési szektorra vonatkozó adatokat a Magyar Államkincstár szolgáltatja.

 

A vállalkozói, illetve nonprofit szektorban és a költségvetési szférában gyakorlatilag azonos az adatfelvétel tartalma (26 változó) és vonatkozási időszaka (május hó), a kereset összetevőinek fogalmaiban használatos eltérések miatt azonban külön adatlap és kitöltési útmutató készült a két kör számára.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az Egyéni bérek (illetmények) és keresetek adatfelvétel legfontosabb eredményei a bruttó havi alapbér, átlagkereset és munkajövedelem adatait, valamint ezek szerkezetét tartalmazzák a következő bontásokban: szektorok, nem, terület, korcsoport, foglalkozás (FEOR), ágazatok (TEÁOR), iskolai végzettség, intézményi létszám kategória, tulajdonosi összetétel, munkaköri csoportok, költségvetési szférában: illetménykategóriák.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

1995 óta az adatgyűjtés főbb adatai évente kerülnek publikálásra. 2004-től az adatok az interneten is megtalálhatóak. Az idősoros adatok 2002-ig visszamenően is elérhetők.

Az adatgyűjtés módszertana:

Az Adattár különlegessége az összehasonlító bér és kereseti index, amely a módszertani részben leírtak szerint a versenyszféra és a költségvetési szektor megfeleltetett foglalkoztatottainak kereseti aránya. Az Adattár tábláinak egy része a megfeleltetett munkavállalókról tartalmaz (ágak, nemenkénti stb.) bontott adatokat.

Nemzetközi kapcsolatok

Az adatok átadásra kerülnek az OECD részére, amelyet a szervezet egyrészt „The OECD Earnings distribution database” adatbázisában tesz közzé, másrészt megtalálhatók az OECD Employment Outlook júniusi kiadásainak statisztikai mellékletében.