Mezőgazdasági radar -

Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása
(volumenindex termelői áron, előző év = 100)

Módszertan

A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) termelési számlájából kimutatható éves volumenváltozások nyomon követésére a termékkibocsátás változatlan (előző évi) áron történő értékelésével számított volumenindex használatos.

A nyolcszögű radardiagram egy-egy tengelyén a fő termékcsoportok helyezkednek el. A volumenindexek a 2000 és 2012 közötti időszakot ölelik fel. A volumenek a világosabb színek felé növekednek, a sötét színek (a diagram belseje) felé csökkennek. A sötét pontozott vonal az előző évi volumennel egyenlő.

A diagram alapján megállapítható, hogy a növénytermesztési és kertészeti termékek kibocsátásának éves volumenváltozása erősen ingadozó, míg az időjárásnak kevésbé kitett állattenyésztésben nagyobb stabilitás mutatható ki.

Bezárás