Ugrás a tartalomhoz

Interaktív grafikonok és térképek - A NUTS területbeosztási rendszere

Minden területi statisztika alapja a vizsgált térség földrajzi felosztása. Az Eurostat a Bizottság más főigazgatóságaival együttműködésben az 1970-es évek elején hozta létre a statisztikai területi egységek osztályozási rendszerét (NUTS – Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Ennek célja az volt, hogy egyetlen egységes területbeosztási rendszer álljon rendelkezésre az Európai Unió területi statisztikai adatainak az előállításához. A NUTS legújabb állapota megtekinthető az osztályozások „RAMON” elnevezésű szerverén, az Eurostat honlapján.

Mintegy 30 évig a NUTS rendszer működtetését és korszerűsítését az Eurostat és a tagállamok közötti hallgatólagos megállapodások (gentleman’s agreements) keretében rendezték, néha hosszú és nehéz tárgyalások során.

A NUTS jogszabályi hátterét megteremtő rendelettel kapcsolatos munka 2000 tavaszán kezdődött el. Ezt a rendeletet 2003 májusában fogadták el, és 2003 júliusában lépett hatályba. A 2004-es bővítés miatt a NUTS rendelet első módosítását a Tanács és a Parlament 2005 őszén fogadta el. A rendeletben lefektetett szabályok szerint a jelenlegi tagállamok 2006-ban tárgyalták, és 2007 elején fogadták el a területi beosztás módosítását.

A NUTS minden tagállamot egész számú NUTS 1 régióra bont fel. Ezek azután NUTS 2, majd a NUTS 2 szintűek NUTS 3 szintű régiókra tagolódnak. Az Európai Uniós tagállamok mellett az összes EFTA-tagállamnak van statisztikai régiós beosztása, mely hasonló az EU területi osztályozási rendszeréhez.

A NUTS-rendszer a következő alsó és felső küszöbértékek között állapítja meg a NUTS-régiók átlagos méretét:

Szint Alsó határ Felső határ
NUTS 1 3 millió 7 millió
NUTS 2 800 000 3 millió
NUTS 3 150 000 800 000

Magyar regionális rendszer

Az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés elősegítésére alakították ki a tervezési-statisztikai régiók rendszerét, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCII. és a 2004. évi LXXV. törvény erősített meg. Ez jelenti hazánkban a NUTS-rendszer 2. szintjét.

Változások a korábbi NUTS beosztáshoz képest a 105/2007/EK Rendelet (2007. február 1.) alapján

Az adatok közlése a NUTS rendszer eddigi első, három évente szokásos felülvizsgálatának eredményeképpen kialakított, 2008 január 1-je óta hatályos területi osztályozás szerint történt. Az előző, 2003-as rendszerhez képest NUTS 2 szinten változások történtek Dániában, Németországban, Szlovéniában és az Egyesült Királyságban.

A legjelentősebb változás Dániában történt, ahol korábban az ország egy NUTS 2 szintű régiót alkotott, a jelenlegi rendszer szerint viszont 5-öt. Az új régiók nevei: Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland. Németországban a korábbi Dessau, Halle és Magdeburg régiók egyesültek Sachsen-Anhalt néven. Szlovénia korábban egy NUTS 2 szintű régiót alkotott, mely két régióvá vált szét. Az új szlovén régiók neve: Vzhodna Slovenija és Zahodna Slovenija. Az Egyesült Királyságban North Eastern Scotland és Highlands and Islands régiók határa változott meg.

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagja lett, ami mindkét ország régiói esetében változásokat eredményezett. Bulgária hat NUTS 2 szintű régiójából ötnek a határa megváltozott, a kivételt a fővárost tartalmazó délnyugati régió (Yugozapaden) jelenti. Romániában NUTS 2 szinten nem volt területi változás, de a nyolc régióból háromnak a neve megváltozott.

Törökország és Horvátország csatlakozásra váró országként kialakította NUTS rendszerét, melyet szintén bemutatunk a térképeken.

« Vissza