Ugrás a tartalomhoz

Interaktív grafikonok és térképek - A magyarországi térképek részletes tartalomjegyzéke

R: régiós adatok, M: megyei adatok, J: járási adatok, T: települési adatok

Lakónépesség
1.Népsűrűség, 2016RMJT
2.Lakónépesség változása, 2005=100,0RMJT
3.A 120 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya, 2016RMJ
4.Az idős (65 éves és idősebb) népesség aránya a lakónépességből, 2016RMJT
5.A gyermeknépesség aránya a lakónépességből, 2016RMJT
6.Száz gyermekkorúra jutó időskorú, 2016RMJT
7.Születéskor várható átlagos élettartam – férfi, 2016RM
8.Születéskor várható átlagos élettartam – nő, 2016RM
9.Átlagéletkor – férfi, 2016RM
10.Átlagéletkor – nő, 2016RM
Népmozgalom
11.Élveszületés ezer lakosra, 2016RMJT
12.Halálozás ezer lakosra, 2016RMJT
13.A daganatok következtében meghaltak százezer lakosra, 2016RM
14.A keringési rendszer betegségei következtében meghaltak százezer lakosra, 2016RM
15.A légzőrendszer betegségei következtében meghaltak százezer lakosra, 2016RM
16.Az emésztőrendszer betegségei következtében meghaltak százezer lakosra, 2016RM
17.Természetes szaporodás, ill. fogyás ezer lakosra, 2016RMJT
18.A természetes szaporodás, illetve fogyás évi átlaga ezer lakosra, 2006–2016RMJT
19.Belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra, 2016RMJT
20.A belföldi vándorlási különbözet évi átlaga ezer lakosra, 2006–2016RMJT
21.Házasságkötés ezer lakosra, 2016RMJT
22.Válás ezer lakosra, 2016RMJT
Népszámlálás, 2011
23.A 10 éves és idősebb népességből az általános iskola első évfolyamát el nem végzők aránya, 2011RMJT
24.A 15 éves és idősebb népességből legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzettek aránya, 2011RMJT
25.A 18 éves és idősebb népességből legalább érettségizettek aránya, 2011RMJT
26.A 25 éves és idősebb népességből egyetem, főiskola stb. oklevéllel rendelkezők aránya, 2011RMJT
27.Foglalkoztatottak a lakónépesség százalékában, 2011RMJT
28.Száz foglalkoztatottra jutó munkanélküli, 2011RMJT
29.Száz foglalkoztatottra jutó inaktív, 2011RMJT
30.Száz foglalkoztatottra jutó eltartott, 2011RMJT
31.A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, 2011RMJT
32.Az ipar, építőiparban foglalkoztatottak aránya, 2011RMJT
33.A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya, 2011RMJT
34.Száz foglalkoztatott közül a vezető, értelmiségiként foglalkoztatott, 2011RMJT
35.Helyben lakó és dolgozó a helyben foglalkoztatott százalékában, 2011RMJT
36.Naponta bejáró a helyben foglalkoztatott százalékában, 2011RMJT
37.Helyben foglalkoztatott a lakónépesség százalékában, 2011RMJT
38.Ingázási különbözet ezer lakosra, 2011RMJT
39.Naponta külföldre ingázó az ingázók százalékában, 2011RMJT
40.Száz háztartásra jutó személy, 2011RMJT
41.Száz lakott lakásra és lakott üdülőre jutó lakó, 2011RMJT
42.A 3 és több szobás lakások aránya a lakásállományból, 2011RMJT
43.A lakásokból a komfort nélküli, szükség- és egyéb lakások aránya, 2011RMJT
Munkaerőpiac
44.A 15–64 évesek aktivitási aránya, 2016RM
45.A 15–64 évesek munkanélküliségi rátája, 2016RM
46.A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája, 2016RM
47.Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete, 2016RM
48.Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, 2016RM
49.Alkalmazásban állók havi átlagos munkajövedelme, 2016RM
50.A mezőgazdaságban alkalmazásban állók aránya, 2016RM
51.Az ipar, építőiparban alkalmazásban állók aránya, 2016RM
52.A szolgáltatásban alkalmazásban állók aránya, 2016RM
53.A legalább 250 fős szervezeteknél alakalmazásban állók aránya, 2016RM
54.A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15–64 éves állandó népességből, 2016. december 20.RMJT
55.A pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresők körében, 2016. december 20.RMJT
56.A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a nyilvántartott álláskeresők körében, 2016. december 20.RMJT
57.A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya a nyilvántartott álláskeresők körében, 2016. december 20.RMJT
58.A szellemi foglalkozásúak aránya a nyilvántartott álláskeresők körében, 2016. december 20.RMJT
Lakás
59.Száz lakásra jutó személy, 2016RMJT
60.Használt lakások eladási átlagára, 2016RMJT
61.Épített lakás tízezer lakosra, 2016RMJT
62.A 2011–2016 között épült lakások aránya a 2016. év végi lakásállománybólRMJT
Kommunális ellátás
63.Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány százalékában, 2016RMJT
64.Egy háztartási fogyasztóra jutó éves gázfogyasztás, 2016RMJT
65.Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia-fogyasztás, 2016RMJT
66.Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás, 2016RMJT
67.Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás a lakásállomány százalékában, 2016RMJT
68.Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakás a lakásállomány százalékában, 2016RMJT
69.Egy kilométer közüzemi ivóvízhálózatra jutó szennyvízgyűjtő-hálózat hossza (elsődleges közműolló), 2016RMJT
70.A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba és a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége (másodlagos közműolló), 2016RMJT
Egészségügy
71.Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos, 2016RMJ
72.Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó betegforgalom, 2016RMJ
73.Működő kórházi ágy tízezer lakosra, 2016RM
Közlekedési balesetek
74.Tízezer lakosra jutó közlekedési balesetek száma, 2016RMJ
75.A közlekedési balesetekben meghalt, megsérült személyek tízezer lakosra jutó száma, 2016RMJ
76.A halállal végződő közlekedési balesetek aránya, 2016RMJ
77.A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek aránya, 2016RMJ
Szociális ellátás
78.Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma ezer lakosra, 2017. januárRMJT
79.Öregségi nyugdíjasok ezer lakosra, 2017. januárRMJT
80.Az öregségi nyugdíj egy főre jutó havi átlagos összege, 2016. januárRMJT
81.Házi segítségnyújtásban részesülők a 65 éves és idősebb népességből, 2016RMJT
82.Szociális étkeztetésben részesülők a 65 éves és idősebb népességből, 2016RMJT
83.Idősek bentlakásos intézményében ellátottak a 65 éves és idősebb népességből, 2016RMJT
84.Száz bölcsődei férőhelyre beírt gyermek, 2016RMJT
Oktatás
85.Óvodás gyermek ezer lakosra, 2016/2017RMJT
86.Száz óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek, 2016/2017RMJT
87.Egy gyermekcsoportra jutó óvodás gyermek, 2016/2017RMJT
88.Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek aránya, 2016/2017RMJT
89.Általános iskolai tanuló a nappali oktatásban ezer lakosra, 2016/2017RMJT
90.Egy általános iskolai feladatellátási helyre jutó tanuló a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
91.Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
92.Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
93.Középiskolai tanuló a nappali oktatásban ezer lakosra, 2016/2017RMJT
94.Egy középiskolai feladatellátási helyre jutó tanuló a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
95.Hátrányos helyzetű középiskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
96.Más településről bejáró középiskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
97.Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanuló a nappali oktatásban ezer lakosra, 2016/2017RMJT
98.Egy szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatellátási helyre jutó tanuló a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
99.Hátrányos helyzetű szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
100.Más településről bejáró szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, 2016/2017RMJT
101.Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató ezer lakosra (képzési hely szerint), 2016/2017RMJT
102.Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatókból a nappali képzésben részt vevők aránya (képzési hely szerint), 2016/2017RMJT
Kultúra
103.A települési könyvtárak könyvtári egységei ezer lakosra, 2016RMJT
104.Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött könyvtári egység, 2016RMJT
105.Múzeumi látogató ezer lakosra, 2016RMJT
106.Színház látogatás ezer lakosra, 2016RM
Igazságszolgáltatás
107.A regisztrált bűncselekmények száma százezer lakosra, 2016RMJ
108.Regisztrált bűnelkövetők száma százezer lakosra, 2016RMJ
GDP
109.Egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP/fő), 2015+RM
110.Egy lakosra jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában, 2015+RM
111.Egy lakosra jutó bruttó hazai termék az EU-28 átlagának százalékában (PPS alapján), 2015+RM
112.A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat aránya a bruttó hozzáadott értéken belül, 2015+RM
113.Az ipar és az építőipar aránya a bruttó hozzáadott értéken belül, 2015+RM
114.A szolgáltatások aránya a bruttó hozzáadott értéken belül, 2015+RM
Működő vállalkozások
115.Működő vállalkozások ezer lakosra, 2015RMJT
116.Társas vállalkozások aránya a működő vállalkozásokból, 2015RMJT
117.A működő vállalkozásokból a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászatban tevékenykedők aránya, 2015RMJT
118.A működő vállalkozásokból az iparban és az építőiparban tevékenykedők aránya, 2015RMJT
119.A működő vállalkozásokból a szolgáltatásban tevékenykedők aránya, 2015RMJT
Beruházás
120.Egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték, 2016+RM
Kutatás-fejlesztés
121.Kutató-fejlesztő helyek K+F-számított létszáma tízezer foglalkoztatottra, 2016RM
122.K+F-ráfordítás a GDP százalékában, 2015RM
Adófizetők, jövedelem
123.Az ezer állandó lakosra jutó adózók száma, 2016RMJ
124.Személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem egy adófizetőre, 2016RMJ
125.Személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem egy állandó lakosra, 2016RMJ
Mezőgazdaság
126.Száz hektár mezőgazdasági területre jutó szarvasmarha, 2016. december 1.RM
127.Száz hektár mezőgazdasági területre jutó sertés, 2016. december 1.RM
128.A szántó aránya a mezőgazdasági területből, 2016RM
129.A szőlő- és a gyümölcsösültetvények aránya a mezőgazdasági területből, 2016RM
130.A gabonafélék aránya a betakarított területből, 2016RM
131.A takarmánynövények aránya a betakarított területből, 2016RM
Ipar
132.Egy lakosra jutó ipari termelési érték, telephely szerint (4 fő feletti vállalkozások), 2016RM
133.Ipari termelés volumenindexe (előző év=100,0) telephely szerint (4 fő feletti vállalkozások), 2016RM
Építőipar
134.Egy lakosra jutó építőipari termelési érték, kivitelezés helye szerint (4 fő feletti építőipari szervezetek), 2016RM
135.Építőipari termelés volumenindexe (előző év=100,0), kivitelezés helye szerint (4 fő feletti építőipari szervezetek), 2016RM
Kiskereskedelem
136.Kiskereskedelmi üzlet tízezer lakosra, 2016 (Humán gyógyszertárak és nemzeti dohányboltok nélkül, gépjárműüzletekkel együtt.)RMJ
137.Önálló vállalkozók által működtetett kiskereskedelmi üzletek aránya, 2016 (Humán gyógyszertárak és nemzeti dohányboltok nélkül, gépjárműüzletekkel együtt.)RMJ
Turizmus
138.Kereskedelmi szállásférőhely ezer lakosra, 2016. július 31.RMJ
139.Üzleti célú egyéb szálláshelyek szállásférőhelyei ezer lakosra, 2016RMJ
140.Szobakapacitás-kihasználtság a kereskedelmi szálláshelyeken, 2016RM
141.A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya a kereskedelmi és az üzleti célú egyéb szálláshelyeken, 2016RMJ
142.Egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj a kereskedelmi szálláshelyeken, 2016RM
Vendéglátás
143.Vendéglátóhelyek tízezer lakosra, 2016RMJ
144.Önálló vállalkozók által működtetett vendéglátóhelyek aránya, 2016RMJ
Szállítás, közlekedés
145.Természetes személy által üzemeltetett személygépkocsik ezer lakosra, 2016RMJT
146.A személygépkocsi állomány átlagéletkora, 2016RMJT
147.Önkormányzati kiépített és kiépítetlen utakból és közterekből a kiépítettek aránya, 2016RMJT
148.A főváros közúti elérhetősége, 2016T
149.A megyeszékhely közúti elérhetősége, 2016T
150.A járásközpont közúti elérhetősége, 2016T
151.Legközelebbi autópálya-csomópont közúti elérhetősége, 2016T
Információ, kommunikáció
152.Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakás a lakásállomány százalékában, 2016RMJT
153.Internet-előfizetések ezer lakosra, 2016RMJT
Környezet
154.Erdőgazdálkodási célú terület ezer lakosra, 2017. január 1.RM
155.Erdősültség, 2017. január 1.RM
156.A III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvíz aránya az összes közüzemileg tisztított szennyvízből, 2016RMJ
157.A lakosságtól elszállított települési hulladék egy lakosra, 2016RMJT

« Vissza