Ugrás a tartalomhoz

Interaktív grafikonok és térképek - Radardiagramok

Mezőgazdasági radar – Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása

Mezőgazdasági radar – Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása Az interaktív nyolcszögletű radardiagram a mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) termelési számlájából kimutatható éves volumenváltozásokat mutatja be fő termékcsoportok szerint, 2000 és 2013 között.

GDP radar – A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei – ESA2010

GDP radar – A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei A radardiagram megmutatja, hogy előző évi árakon számítva milyen mértékben változott negyedévenként a fogyasztás, felhalmozás és a külkereskedelmi forgalom és ezeknek hatására a bruttó hazai termék (GDP) 1995-től napjainkig.

Infláció radar – Fogyasztóiár-indexek a kiadások csoportjai szerint

Infláció radar – Fogyasztóiár-indexek a kiadások csoportjai szerint Az interaktív radardiagram a fogyasztói árak változását mutatja be 2000 januárjától, a lakosság vásárlásaiban fontos szerepet betöltő termékekből és szolgáltatásokból képzett kiadási főcsoportok szerinti bontásban.

Kiadási radar – A háztartások fogyasztási kiadásainak volumenváltozásai, COICOP csoportosítás szerint

Kiadási radar – A háztartások fogyasztási kiadásainak volumenváltozásai, COICOP csoportosítás szerint Az interaktív radardiagram a háztartások egy főre jutó összes fogyasztás volumenének változását mutatja be, 2004-től a tizenkét fő fogyasztási csoportban. Az egyes évek kiadásait 2003. évi árakon hasonlítjuk össze.

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete A radar diagram 2000-től mutatja be a háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezetét. Az ábra a COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose)-nómenkaltúra főcsoportjai szerint jeleníti meg, hogy a háztartások összes fogyasztásából mekkora hányadot képviseltek az egyes tételek, vagyis milyen súlyt képviseltek a lakossági fogyasztásban az élelmiszerre, a lakásfenntartásra stb. fordítottak.

Környezet radar – Környezetünk állapota

Környezet radar – Környezetünk állapota A diagram a környezet terhelésében bekövetkezett változásokat kívánja szemléletesen bemutatni az elmúlt tíz év adataira támaszkodva. A Környezeti helyzetkép, 2013 című kiadvány minden fejezetéből egy-egy jellemző adatsor került kiválasztásra. A mutatók változását úgy ábrázoljuk, hogy a diagramon a csökkenés jelenti a környezetünk szempontjából történő javulást. Például az ökológiai gazdálkodásba bevont területek növekedése a diagramon csökkenésként jelenik meg, ezt az eredeti index inverzével szemléltetjük.
A diagram a 2000. évi állapothoz képest mutatja a hét indikátor változását és a poligon területének változásával szemlélteti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását.

Használati útmutató

Az egyes funkciók megismeréséhez vigye a kurzort a kép fölé.