Ugrás a tartalomhoz

Interaktív grafikonok és térképek

Technikai feltételek

Az interaktív grafikonok és tematikus térképek megtekintéséhez olyan böngésző programra van szükség, amely meg tud jeleníteni ún. SVG (Scalable Vector Graphics) formátumú képeket. Az Internet Explorer 9, a Firefox 3.x, az Opera 9.x, a Safari 3.x és a Google Chrome böngészők (és ezek újabb verziói) erre közvetlenül képesek, míg az Internet Explorer 7–8 böngészőhöz telepíteni kell az Adobe SVG Viewer nevű kiegészítőt. Ennek telepítését csak adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználó végezheti el. Az ingyenes Adobe SVG Viewer letölthető az Adobe honlapjáról. Ezen kívül a böngészőben engedélyezni kell a JavaScript parancsfájlok futását.

Amennyiben a kettőspont után látja a piros SVG és JavaScript szöveget, akkor Ön böngészője alkalmas az interaktív grafikonok és tematikus térképek megjelenítésére:  

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek Az interaktív grafikon áttekintést ad a magyarországi személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulásáról. Az ábrákhoz tartozó főbb megállapításokból megtudhatjuk például, mely napokon, hány órakor történt a legtöbb baleset, melyek az év legveszélyesebb hónapjai, hány balesetet okoztak alkoholos befolyásoltság alatt, a balesetekben hányan haltak meg.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 2015–2018

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek A balesetek alakulása nyomon követhető interaktív térképen is, melynek segítségével megtudhatjuk például, hogy hány balesetet okozott ittas befolyásoltság, de a balesetek kimeneteléről is képet kaphatunk. Balesetek országszerte előfordulnak, az interaktív térkép azt is megmutatja, hogy azok mely útszakaszokon sűrűsödnek. Lehetőség van napi bontásban is szűrni az adatokat, így látható, hány személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt egy-egy naptári napon.

120 év interaktív korfája

120 év interaktív korfája Ez az alkalmazás Magyarország népességének nemenkénti korösszetétel-változását mutatja be 1870-től egészen 2060-ig. Az adatok forrása:
  • 1870–1949: népszámlálás
  • 1950–2019: statisztikai évkönyvek (történeti statisztikai idősorok segítségével korrigált adatai), belső adatbázis
  • 2020–2060: a Népességtudományi Kutatóintézet 2015-ben készült népesség-előreszámítása

A magyar régiók és megyék interaktív korfája

A magyar régiók és megyék interaktív korfája A program segítségével nem csak az ország, hanem a hét régió, Budapest és a 19 megye népességének nemenkénti korösszetétele is megtekinthető 1980 és 2017 között, így lehetőség nyílik a különböző területi egységek korstruktúrájának a megtekintésére, illetve ezek változásainak a nyomon követésére is.

A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100

A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100 Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népességi osztálya 2019. június 17-én frissítette a világ összes országára vonatkozó legújabb népesség-előreszámítását (World Population Prospects 2019). Az ENSZ demográfusai több változatban (alacsony, közepes és magas, állandó termékenység, nulla migráció stb.) is elkészítették a világ népességének alakulására vonatkozó 2100-ig szóló előrejelzésüket.
Interaktív grafikonunk – az 1950 és 2020 közötti időszak adatain túl – a változatok közül a legvalószínűbbnek tartott, ún. közepes változat (medium variant) számait tartalmazza.
A jelmagyarázaton az egyes kontinensek nevére kattintva ki- vagy bekapcsolhatja annak adatainak megjelenítését.

Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (béta)

Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás Az alkalmazással tematikus térképek készíthetők Magyarország különböző területi szintjeire. A választott statisztikai adat ábrázolására, illetve a területegységek kiválasztására számos beállítási és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az adatok több évre visszamenőleg elérhetők, letölthetők, értelmezésüket módszertani információk segítik. A honlapunkon jelenleg az alkalmazás béta verziója érhető el.

Időmérleg 2010

Időmérleg 2010 Az időmérleg többek között a különböző társadalmi és demográfiai csoportok eltérő időfelhasználásának vizsgálatára szolgál. A 17 ország időmérleg-felvétel adatai alapján készült grafikon egy-egy ezer fős mintanépesség átlagos napját mutatja be tevékenységek szerint.

Időmérleg 2009/2010 (animáció)

Időmérleg 2009/2010 (animáció) Az időmérleg többek között a különböző társadalmi és demográfiai csoportok eltérő időfelhasználásának vizsgálatára szolgál. A Központi Statisztikai Hivatal 2009. október 1. és 2010. szeptember 30. között időmérleg felvételt hajtott végre a magánháztartásokban élő 10–84 éves népesség körében.
A 2009/2010. évi időmérleg-felvétel adatai alapján készült animáció egy ezer fős mintanépesség egy átlagos napját mutatja be tevékenységek szerint.

Időmérleg 2009/2010

Időmérleg 2009/2010 A 2009/2010. évi időmérleg-felvétel adatai alapján készült interaktív alkalmazás a kiválasztható mintanépesség egy átlagos napját mutatja be tevékenységek szerint egyetlen, több mint 166 ezer elemet tartalmazó grafikonon. A vízszintes vonal a mintanépességből kiválasztott egy fő egy átlagos napját mutatja tevékenységek szerint. A függőleges vonal a kiválasztott mintanépesség egy átlagos napján az adott percben végzett tevékenységek arányát szemlélteti.

Gyümölcstermesztés Magyarországon

Gyümölcstermesztés Magyarországon A grafikon a Magyarországon megtermelt főbb gyümölcsfajták termésmennyiségének, felvásárlási és piaci átlagárának változását mutatja be. A termésmennyiség alakulása nyomon követhető megyénként, majd 1959-től 2016-ig – az árváltozásokkal együtt – gyümölcsfajonként is.

Mikrocenzus 2016 – Családtípusok Magyarországon

Családtípusok Magyarországon A népszámlálások és a 2016. évi mikrocenzus adatai alapján készült grafikon a magyarországi családtípusok 1980–2016 közötti alakulását, valamint a családok összetételét mutatja be. További adatok a Mikrocenzus 2016 – 6. A háztartások és a családok adatai c. kiadványból és a hozzá kapcsolódó táblázatokból elérhetők.

Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás

Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás A 2016. évi mikrocenzus és az 1990., 2001, 2011. évi népszámlálások adatait tartalmazó területi összehasonlító alkalmazás segít a magyarországi régiók, megyék és járások jellegzetességeinek megismerésében. Az adatok ábrázolhatóak táblázatban, térképen és grafikonon, az időben könnyen mozogva az 1990, 2001, 2011 és a 2016-os évek mentén.

Mikrocenzus 2016 – A magyar népesség iskolázottsága

Mikrocenzus 2016 – A magyar népesség iskolázottsága A népszámlálások és a 2016. évi mikrocenzus adatai alapján készült grafikon a magyarországi népesség iskolázottságának 1920–2016 közötti alakulását mutatja be. További adatok a Mikrocenzus 2016 – 4. Iskolázottsági adatok c. kiadványból és a hozzá kapcsolódó táblázatokból elérhetők.

Mikrocenzus 2016 – A népesség korösszetételének alakulása

Mikrocenzus 2016 – A népesség korösszetételének alakulása A népszámlálások és a 2016. évi mikrocenzus adatai alapján készült grafikon a magyarországi népesség korösszetételének 1870–2016 közötti alakulását mutatja be hat lépésben. A lépésekhez fűzött leírások segítik a grafikon és az utolsó lépésben definiált öregedési index megértését. További adatok a Mikrocenzus 2016 – 3. Demográfiai adatok c. kiadványból és a hozzá kapcsolódó táblázatokból elérhetők.

Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok

Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok A 2016. évi mikrocenzus 2. A népesség és a lakások jellemzői című kiadvány összesen 378 grafikonja bemutatja a népesség demográfiai, gazdasági aktivitási, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó főbb mutatókat. Az interaktív grafikonok megtekinthetők országosan, a fővárosra és a 19 megyére. Az alkalmazás segítségével nagyon jól nyomon követhetők az egyes mutatókban megmutatkozó területi különbségek. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy 2017. december 22-én – a részletes adatfeldolgozás eredményeként – adatrevízió történt.

Népszámlálás 2011 – területi grafikonok

Népszámlálás 2011 – területi grafikonok A 2011. évi népszámlálás 3. Területi adatok c. kiadványsorozat összesen 399 grafikonja bemutatja a népesség demográfiai, gazdasági aktivitási, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó főbb mutatókat. Az interaktív grafikonok megtekinthetők országosan, a fővárosra és a 19 megyére. Az alkalmazás segítségével nagyon jól nyomon követhetők az egyes mutatókban megmutatkozó területi különbségek.

Térségi összehasonlítás – Fókuszban a megyék és Budapest

Térségi összehasonlítás – Fókuszban a megyék és Budapest A webre szerkesztett kiadványsorozat az évközi területi adatok felhasználásával negyedévente áttekintést nyújt Budapest, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról. A változást, a térségek közötti különbségeket térképek és több száz interaktív grafikon szemlélteti, a folyamatok megértését pedig rövid, lényegre törő magyarázatok és részletes táblázatok segítik.
A kiadvány felületéről elérhetőek a KSH területi adatokat is tartalmazó statikus (STADAT) és dinamikus (Tájékoztatási adatbázis) adatbázisai, valamint a módszertani tudnivalók és a kiadványarchívum. A megyénként kiválasztott témakörök kinyomtathatóak.

Infláció kaleidoszkóp

Infláció kaleidoszkóp Az infláció kaleidoszkóp megmutatja a fogyasztói árak változását a kiadások részletes csoportjai szerint, illetve az egyes téglalapok területével szemlélteti, hogy az egyes termékek és szolgáltatások csoportjai a lakosság összes kiadásán belül hány százalékot képviselnek. A kaleidoszkóp egy ún. fatérkép grafikon, amelyen az egyes téglalapok területe egyenes arányos az általuk ábrázolt termék- vagy szolgáltatáscsoportok súlyarányával, színe pedig megegyezik a felhasználó által kiválasztott bázis időszakhoz viszonyított változás-kategóriáéval.

Magyar statisztikai évkönyv, 2017 – grafikonok

Magyar statisztikai évkönyv, 2017 – grafikonok A Magyar statisztikai évkönyv, 2017 című kiadványunkban 483 táblában mutatjuk be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit. A főbb folyamatok változását színes grafikonokkal szemléltetjük, melyek interaktív változata honlapunkon elérhető. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk az időbeli összehasonlításra, a megyék és a régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat pedig külön-külön fejezetben mutatjuk be. A kiadvány internetes melléklettel jelenik meg.

Magyar statisztikai évkönyv, 2016 – grafikonok

Magyar statisztikai évkönyv, 2016 – grafikonok A Magyar statisztikai évkönyv, 2016 című kiadványunkban 484 táblában mutatjuk be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit. A főbb folyamatok változását színes grafikonokkal szemléltetjük, melyek interaktív változata honlapunkon elérhető. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk az időbeli összehasonlításra, a megyék és a régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat pedig külön-külön fejezetben mutatjuk be. A kiadvány internetes melléklettel jelenik meg.

Magyar statisztikai évkönyv, 2015 – grafikonok

Magyar statisztikai évkönyv, 2015 – grafikonok A Magyar statisztikai évkönyv, 2015 című kiadványunkban 596 táblában mutatjuk be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit. A főbb folyamatok változását színes grafikonokkal szemléltetjük, melyek interaktív változata honlapunkon elérhető. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk az időbeli összehasonlításra, a megyék és a régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat pedig külön-külön fejezetben mutatjuk be. A kiadvány internetes melléklettel jelenik meg.

A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré – 2018-as kiadás

A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré – 2018-as kiadás A statisztika segíthet, hogy jobban megértsük az európai emberek életének sokszínűségét és jellemzőit azáltal, hogy rávilágít a nők és férfiak közötti hasonlóságokra és különbségekre. Ez a célja „A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré” című digitális kiadványnak, melyet az Eurostat az EU tagállamok és az EFTA országok nemzeti statisztikai hivatalaival együttműködve készített el. A rövid szöveges ismertetőket, grafikonokkal és interaktív vizualizációs eszközökkel tették könnyen érthetővé. A kiadvány az Eurostat honlapján 25 nyelven érhető el.

A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré

A nők és a férfiak élete Európában - statisztikai portré A statisztika segíthet, hogy jobban megértsük az európai emberek életének sokszínűségét és jellemzőit azáltal, hogy rávilágít a nők és férfiak közötti hasonlóságokra és különbségekre. Ez a célja „A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré” című digitális kiadványnak, melyet az Eurostat az EU tagállamok és az EFTA országok nemzeti statisztikai hivatalaival együttműködve készített el. A rövid szöveges ismertetőket, grafikonokkal és interaktív vizualizációs eszközökkel tették könnyen érthetővé. A kiadvány az Eurostat honlapján 25 nyelven érhető el.

Gazdasági folyamatok

Gazdasági folyamatok A Gazdasági folyamatok elnevezésű interaktív adat-vizualizációs eszköz az alapszintű ismeretekkel rendelkezőtől a szakmai szintűig valamennyi felhasználó számára gyors és kényelmes áttekintést ad 8 fő gazdasági mutatószám alakulásáról.
Valamely mutatószám és ország (illetve az Európai Unió vagy az Euróövezet) kiválasztása után egy grafikon mutatja be a mutatószám alakulását az elmúlt 12 időszakban. Összehasonlításképpen felvehető még az Európai Unió, illetve az Euróövezet adata is.
Néhány mutatószám esetén lehetőségünk van a tárgyidőszakok vagy a mértékegységek közötti váltásra. Az infláció esetében például választhatunk a „változás az előző év azonos hónapjához képest” és a „változás az előző hónaphoz képest” között.
A mutatószám definícióját megjeleníthetjük a grafikon alatti „i” gombbal, valamint a forrásadatokat letölthetjük az Eurostat oldaláról a „További információ” gombra történő kattintás után.

Magyarországi térképek

Magyarországi térképek Az interaktív tematikus térképek 26 témakör 157 mutatóját ábrázolják. A térképekhez kapcsolódó adatbázis több mint 300 ezer elemi adatot tartalmaz, amelyeket regionális (153), megyei (153), járási (110) és településszintű (94) térképeken lehet ábrázolni.

Lakossági adatfelvételek

Lakossági adatfelvételek A térképek megmutatják, hogy a KSH összeírói mely témakörökben és mely településeken végeznek rendszeres lakossági adatfelvételeket. A felvételek tartalmáról, az adatszolgáltatók kiválasztásáról, az adatgyűjtés módjáról részletesebb információk a módszertanban találhatók.

Mezőgazdasági radar – Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása

Mezőgazdasági radar – Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása Az interaktív nyolcszögletű radardiagram a mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) termelési számlájából kimutatható éves volumenváltozásokat mutatja be fő termékcsoportok szerint, 2000 és 2013 között.

Makrogazdasági folyamatok a mezőgazdaságban

Makrogazdasági folyamatok a mezőgazdaságban Az interaktív alkalmazás a mezőgazdaság makrogazdasági folyamataiban végbemenő éves változásokat a mezőgazdasági számlarendszer fő mutatóival (növénytermesztési és kertészeti termékek kibocsátása, élő állatok és állati termékek kibocsátása, a mezőgazdasági „ágazat” teljes kibocsátása, folyó termelőfelhasználás, bruttó hozzáadott érték, termelési tényezők jövedelme, vállalkozói jövedelem) jellemzi 2000 és 2013 között.

GDP radar – A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei – ESA2010

GDP radar – A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei A radardiagram megmutatja, hogy előző évi árakon számítva milyen mértékben változott negyedévenként a fogyasztás, felhalmozás és a külkereskedelmi forgalom és ezeknek hatására a bruttó hazai termék (GDP) 1995-től napjainkig.

Infláció radar – Fogyasztóiár-indexek a kiadások csoportjai szerint

Infláció radar & ndash; Fogyasztóiár-indexek a kiadások csoportjai szerint Az interaktív radardiagram a fogyasztói árak változását mutatja be 2000 januárjától, a lakosság vásárlásaiban fontos szerepet betöltő termékekből és szolgáltatásokból képzett kiadási főcsoportok szerinti bontásban.

A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme és átlagos taglétszáma, jövedelmi tizedek szerint

A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme és átlagos taglétszáma, jövedelmi tizedek szerint A diagram 2000-től mutatja be a jövedelmek egy főre jutó alakulását jövedelmi decilisenként. A jövedelmi helyzet a buborékok nagyságával arányos.

Kiadási radar – A háztartások fogyasztási kiadásainak volumenváltozásai, COICOP csoportosítás szerint

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete Az interaktív radardiagram a háztartások egy főre jutó összes fogyasztás volumenének változását mutatja be, 2001-től a tizenkét fő fogyasztási csoportban. Az egyes évek kiadásait 2000. évi árakon hasonlítjuk össze.

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete A radar diagram 2000-től mutatja be a háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezetét. Az ábra a COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose)-nómenkaltúra főcsoportjai szerint jeleníti meg, hogy a háztartások összes fogyasztásából mekkora hányadot képviseltek az egyes tételek, vagyis milyen súlyt képviseltek a lakossági fogyasztásban az élelmiszerre, a lakásfenntartásra stb. fordítottak.

Környezet radar – Környezetünk állapota

Környezet radar – Környezetünk állapota A diagram a környezet terhelésében bekövetkezett változásokat kívánja szemléletesen bemutatni az elmúlt tíz év adataira támaszkodva. A Környezeti helyzetkép, 2013 című kiadvány minden fejezetéből egy-egy jellemző adatsor került kiválasztásra. A mutatók változását úgy ábrázoljuk, hogy a diagramon a csökkenés jelenti a környezetünk szempontjából történő javulást. Például az ökológiai gazdálkodásba bevont területek növekedése a diagramon csökkenésként jelenik meg, ezt az eredeti index inverzével szemléltetjük.
A diagram a 2000. évi állapothoz képest mutatja a hét indikátor változását és a poligon területének változásával szemlélteti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását.