Ugrás a tartalomhoz

Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály feladatai

Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály

 

1. A Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály szakterületei:
1.1.  a szociális statisztikai,
1.2.  a nonprofit szervezetek körében végzett,
1.3.  az egészségügyi statisztikai,
1.4.  a lakásstatisztikai,
1.5.  a népmozgalmi statisztikai,
1.6.  oktatás, kulturális és sportstatisztikai,
1.7.  és a közigazgatási változások nyilvántartására vonatkozó adatfelvételek.
 
2. A Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1.  fejlesztés, tesztelés körében: adatfelvételi programok, kérdőívek tesztelése, kérdőív-specifikációk véleményezése;
2.2.  adatfelvétel-szervezés körében: az adatfelvétel elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, közreműködés az adatszolgáltatók és adatgazdák értesítésében adatszolgáltatási kötelezettségükről, illetve kérdőívek és segédanyagok előállításában;
2.3.  adatbegyűjtés, sürgetés, érkeztetés körében:
  2.3.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése,
  2.3.2. adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása,
  2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása,
  2.3.4. a határidőre adatot nem szolgáltatók sürgetése,
  2.3.5. érkeztetések,
  2.3.6. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása,
  2.3.7. az adatbegyűjtés lezárása;
2.4.  rögzítés, kódolás körében: a papíralapú kérdőívekről az adatok adatbázisba töltése, begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
2.5.  mikrovalidálás körében:
  2.5.1. a begyűjtött, valamint adatátvétel során adatbázisba töltött elemi adatok összevetése az előre meghatározott validálási szempontok szerint,
  2.5.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal,
  2.5.3. kiugró értékek azonosítása,
  2.5.4. hibás kódolás javítása;
2.6.  editálás körében:
  2.6.1. a feltárt hibák adatbeküldőkkel történő egyeztetése;
  2.6.2. előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
  2.6.3. az adat-előkészítés lezárása;
2.7.  az adatszolgáltatói regiszterek, valamint a Címregiszter karbantartásához kapcsolódó adatfelvételek feladatainak ellátása, regiszterek karbantartása;
2.8.  közreműködés az adatgyűjtések tervezési, fejlesztési feladataiban;
2.9.  az adatszolgáltatókkal való kapcsolattartás valamennyi, az adatfelvételek előkészítése és végrehajtása során felmerülő esemény vonatkozásában.