Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi szakmai együttműködés

Family photo Budapest 2023.10.02. A KSH az agrárstatisztika modernizációjához kapcsolódóan részt vesz az Eurostat által indított Grant projektben (ESTAT-2020-PA8-E-AGRI Modernisation of Agricultural Statistics). A projekt célja a mezőgazdasági szakpolitikák hatékonyabb mérése már meglévő adminisztratív adatbázisok és statisztikai adatgyűjtések eredményeinek összekapcsolásával, az adatszolgáltatói terhek növelése nélkül.
A projekt keretén belül a KSH 2023. október 2-3-án workshopot rendezett, amelyen az Eurostat képviselője mellett 20 ország (tagállamok, csatlakozni kívánó tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok) közel 40 szakértője vett részt. A workshopon az előadók bemutatták az elmúlt évek agrárstatisztikai fejlesztéseit, az elért eredményeket, emellett lehetőség nyílt az elhangzottak megvitatására is.
A workshop előadásai.


Folytatódik a V4 országok statisztikai együttműködése

A Visegrádi Együttműködés szlovák elnöksége keretében találkozott a magyar, a cseh, a lengyel és a szlovák nemzeti statisztikai hivatal elnöke 2022. november 29-én, Pozsonyban.

A főstatisztikusok megvitatták a régió legfőbb statisztikai kihívásait, röviden ismertették a nemrég befejezett népszámlálás első nemzeti eredményeit és tapasztalatait.

Napirenden szerepelt az együttműködés munkaprogramjának frissítése, amelynek keretében megállapodtak arról, hogy a fogyasztói ár-statisztika és a geostatisztika területén szakértői szintű egyeztetéseket szerveznek. Az európai és nemzetközi rendezvények további lehetőséget teremtenek arra, hogy elnöki szinten rendszeresen tudjanak egyeztetni a V4 országok.Ismét az ENSZ Statisztikai Bizottságának tagjává választották Magyarországot. Ez örömteli és egyben megtisztelő a hazánkat a Bizottságban képviselő Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számára, hiszen azt tükrözi, hogy nemzetközi téren is ismerik és elismerik a Hivatal magas színvonalú szakmai munkáját. Az ENSZ Statisztikai Bizottságának célja és feladata a statisztikai alapelvek, eljárások, módszerek világszintű összehangolása, nemzetközi sztenderdek kialakítása és azok alkalmazásának elősegítése. Ebben a KSH a 2012-2015 közötti időszakban betöltött tagság után ismét fontos szerepet vállal.


A Központi Statisztikai Hivatal mindig is aktívan vett részt a két- és többoldalú nemzetközi együttműködésekben és a regionális összefogásokban, elősegítve a tapasztalatcserét, a közös gondolkodást és nem utolsósorban a szakmai tudásátadást.

Szerepvállalásunk a nemzetközi támogatási projektekben jellemzően konzorciumi keretek között folyik, de bilaterális megállapodások által szabályozott együttműködéseket is folytatunk, továbbá egyszeri szakértésre érkező felkéréseket is örömmel teljesítünk.

Kiemelendő a szomszédos országokkal, azon belül is a V4-országokkal – 2018. április óta együttműködési megállapodásban foglalt közös célok mentén – folytatott szoros együttműködés, amelynek kézzelfogható termékei a négy országot bemutató összefoglaló kiadványok.