Ugrás a tartalomhoz

OSAP - 2021. évi éves adatfelvételek kérdőívei (módosított)

Az alábbiakban közzétett, 2022-ben küldendő kérdőívek kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A kérdőívek tartalma az év végén esedékes kiküldésükig módosulhat (pl. jogszabály változás miatt).

 

Az adatgyűjtésKérdőív
nyilvántartási
száma
megnevezése
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények adatairól
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai
1846 Székhely és telepi adatok
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés
2257 A támogatott lakhatás adatai