KÉRDŐÍV A TERÜLETI ADATOK ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

Személyes információk

Melyik megyében van az Ön állandó tartózkodási helye?

Elsődlegesen kit képvisel, amikor igénybe veszi a KSH területi adatokkal kapcsolatos szolgáltatásait, publikációit?

Milyen célból és gyakorisággal használja a KSH területi adatait, szolgáltatásait, kiadványait?
Cél megnevezése Használat gyakorisága
hetente havonta évente nem használja
Általános tájékozódás
Döntések megalapozása
Háttérinformációk gyűjtése
Iskolai tanulmány
Elemzés, pályázat készítése
Egyéb cél:
Kérjük, jelölje, milyen területi szintről, milyen gyakran keres információt, és mennyire elégedett annak elérhetőségével

Osztályozzon 1–5-ig: 1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mértékben elégedett.

Területi szint Milyen gyakran keresi a területi szintű információkat? Elégedettségi osztályzat Ha kevésbé, vagy egyáltalán nem elégedett az elérhetőséggel, mi az oka?
gyakran alkal-manként ritkán nem keresem ezen a szinten 1 2 3 4 5
Tervezési-statisztikai régió
Megye
Statisztikai kistérség
Település
Budapest kerületei
Településcsoportok (pl. agglomerációk, üdülő- körzetek, települések népességnagyság szerint, jogállás szerint stb.)
Egyéb, éspedig:
Kérjük, jelölje, általában milyen témában és milyen területi egységekre vonatkozóan keresi az információt?
Statisztikai témák Tervezési-statisztikai régió Megye Statisztikai kistérség Település Budapest kerületei Település- csoportok
Népesség, népmozgalom
Foglalkoztatás, munkanélküliség, kereset
Jövedelem, fogyasztás, életkörülmények
Lakás, kommunális ellátás
Egészségügy, baleset
Szociális ellátás
Oktatás
Kultúra
Igazságszolgáltatás
Általános gazdasági mutatók (GDP, pénzügy, gazdasági szervezetek, beruházás, K+F)
Mezőgazdaság
Ipar
Építőipar
Belkereskedelem
Turizmus, vendéglátás
Szállítás, közlekedés
Információ, kommunikáció
Környezetstatisztika
Egyéb, éspedig:

Az előbbi táblázatban megjelölteken kívül van-e olyan téma, amelyet nem talál az Ön által szükségesnek tartott területi szinten?

Ha igen, mely témában, mely mutatóra, melyik területi szinten lenne szüksége?

Kérjük, jelölje, általában hol és milyen típusú publikációkban keresi a területi információkat
Területi szint Nyomtatásban Interneten
évkönyv, zsebkönyv, egyéb adattár átfogó tematikus adatbázis (tájékoztatási adatbázis, MR-STAR, T-STAR) kész táblázat (pl. stADAT) térkép letölthető szöveges kiadvány
elemző kiadvány
Tervezési-statisztikai régió
Megye
Statisztikai kistérség
Település
Budapest kerületei
Településcsoportok
Milyen gyakran veszi igénybe a KSH alábbi területi adatokat tartalmazó adatforrásait, és mennyire elégedett azokkal?

Osztályozzon 1–5-ig: 1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mértékben elégedett.

Forrás megnevezése Használat gyakorisága Elégedettségi osztályzat
hetente havonta évente nem használja 1 2 3 4 5
Nyomtatásban megjelenő kiadvány
Megyei statisztikai évkönyvek
Budapest statisztikai zsebkönyve
Budapest statisztikai évkönyve
A magyar régiók zsebkönyve
Területi statisztikai évkönyv
Igazgatóságok elemző kiadványai
Területi Statisztika folyóirat
Magyar statisztikai évkönyv, zsebkönyv területi fejezetei
KSH-honlap
Letölthető területi elemzések, adatközlések
Területi Statisztika folyóirat
Tájékoztatási adatbázis/ területi statisztika
stADAT-táblarendszer területi statisztika blokkja
Területi atlasz
Helységnévtár, Helységnévkönyv
Népszámlálás kiadványai
Regionális igazgatóságok oldalai
 
Központi vagy megyei információszolgálat tájékoztatása, területi adatmegrendelések (pl. T-STAR, BP-STAR, MR-STAR adatbázisból)
KSH könyvtára vagy más könyvtárak
Egyéb forrásból, éspedig:
Ha bármilyen észrevétele, javaslata van a területi statisztikai információkra vonatkozóan, kérjük, itt írja le:
0/1000 karakter
További kapcsolat

Igényt tartana-e egy elektronikus hírlevélre, melyben többek között tájékoztatjuk a legfrissebb területi kiadványainkról?

Milyen e-mail-címre küldjük:


Ha részt venne a területi adatokról, azok minőségéről, a területi adatbázisok, kiadványok szerkezetéről, tartalmáról (pl. tájékoztatási adatbázis-területi statisztika blokk, Területi statisztikai évkönyv, megyei évkönyvek, területi adatok a honlapon) szóló fókuszcsoportos megbeszélésen, kérjük, adja meg az alábbi információkat:

Név:

Foglalkozás (tevékenység):

Postai cím:

E-mail-cím:

Telefonszám: