Nyomtatás
23. A háztartások pénzvagyona**
(folyó áron, milliárd forint)
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
Készpénz és betétek 9 974,5 10 700,1
Ebből:
készpénz, forint 1 938,3 2 267,5
betét, forint 6 287,0 6 800,6
Nem részvény értékpapír 1 593,6 1 729,8
Hitelek, kölcsönök 257,6 266,5
Tulajdonosi részesedés 10 237,6 10 509,5
Ebből:
részvények, üzletrészek 7 878,7 8 259,6
befektetési jegyek 2 359,0 2 249,9
Biztosítástechnikai tartalékok 6 001,6 3 016,8
Ebből:
életbiztosítási díjtartalékok 1 667,3 1 610,0
nyugdíjpénztári díjtartalékok 4 018,4 1 099,4
Háztartások bruttó pénzvagyona (háztartások követelései) 28 909,5 27 183,7
Hitelek, kölcsönök 10 585,5 10 425,9
Ebből:
hitelintézetek ingatlanhitele 4 377,5 4 267,4
hitelintézetek fogyasztási és egyéb hitele 4 246,0 4 284,0
egyéb hitel 1 962,0 1 874,6
Háztartások tartozásai 11 231,1 11 115,5
Háztartások nettó pénzügyi vagyona 17 678,3 16 068,2
*Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2007