Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a dísznövények értékesítésre történő előkészítésével, valamint a faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok előállításával, kertekben, parkokban történő kiültetésével, gondozásával kapcsolatos munkákat.

Feladatai:

  1. a termesztendő dísznövények fajának, illetve fajtájának és mennyiségének meghatározása;
  2. a szaporítandó erdészeti és kertészeti növények fajának, illetve fajtájának és mennyiségének meghatározása;
  3. szaporítóanyag, (mű)trágya és más szükséges anyagok beszerzése;
  4. gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológiai, jogszabályi) gyűjtése;
  5. érett magvak gyűjtése, válogatása, osztályozása, tárolása;
  6. talaj-előkészítés vagy termesztőközeg-keverés, vetés, dugványozás vagy ültetés, oltás, szemzés, növényápolás, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás, öntözés, szedés, kitermelés, növénykiültetés;
  7. az előállított dísznövények, faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok osztályozása, kötegelése, csomagolása, tárolása;
  8. a parkok és kertek növényeinek gondozása, fenntartása;
  9. az előállított dísznövények, faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok elszállítása, értékesítése;
  10. gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza