Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

Vontató erőgéppel működtetett, illetve önjáró célgépeket üzemeltet (vezet, karbantart, adott feladathoz kapcsolódik) a mezőgazdaság, az erdészet és a növényvédelem területén.

Feladatai:

 1. vontató erőgépek vezetése, csatlakoztatása a célgéphez, karbantartása, kisebb hibák elhárítása;
 2. mezőgazdasági célgépek üzemeltetése;
 3. talajművelő gép kezelése;
 4. tápanyag-visszapótló gép kezelése;
 5. vető-, ültető- és palántázógép kezelése;
 6. öntözőgép kezelése;
 7. szálastakarmány-betakarító gép kezelése (erőgépre szerelt, erőgépre kapcsolt);
 8. gabonabetakarító gép kezelése;
 9. gumós és kabakos növényeket betakarító gép kezelése,
 10. erdőgazdasági gépek kezelése;
 11. növényvédelmi gépek alkalmazása a haszonnövények betegségekkel és kártevőkkel szemben folyó védelme érdekében;
 12. erőgéphez, gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközök kezelése, felügyelete,
 13. az időszakos gépek esetenkénti betárolásának elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza