Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi adatok - az Európai Statisztikai Rendszer

ESR

 

Európai Statisztikai Rendszer

 

Már a Közösség kezdeti időszakában felismerték, hogy a közösségi szakpolitikákra vonatkozó döntéseket, illetve azok tervezését és végrehajtását megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokkal kell megalapozni. Így építették ki fokozatosan az Európai Statisztikai Rendszert (ESR) azzal a céllal, hogy uniós szinten összehasonlítható statisztikai adatok álljanak rendelkezésre.

Az ESR partnerségi együttműködés a Közösség statisztikai hatósága, vagyis a Bizottság (Eurostat) és a nemzeti statisztikai hivatalok, valamint más, az egyes tagállamokban az európai statisztikai adatok kialakításáért, előállításáért, valamint a tájékoztatásért felelős nemzeti hatóságok között. E partneri együttműködésnek tagjai az EGT- és az EFTA-országok is.

A tagállamok állami vagy uniós célból gyűjtenek adatokat, illetve készítenek statisztikákat. Az ESR olyan hálózatként működik, amelyben az Eurostat szerepe, hogy irányítsa a statisztikai adatok harmonizálását, szorosan együttműködve a nemzeti statisztikai hatóságokkal. Az ESR munkája főként az EU szakpolitikai területeire összpontosul, de az EU szakpolitikáinak kiterjesztésével a harmonizáció ma már szinte valamennyi statisztikai területre kiterjed.

Az ESR koordinálja munkáját a tagjelölt országokkal is, valamint európai szinten a Bizottság más szolgálataival, hivatalokkal, az EKB-val és nemzetközi szervezetekkel (például OECD, ENSZ, Nemzetközi Valutaalap, Világbank).

 

Eurostat

 

Az Eurostat az Európai Unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatala. Feladata annak biztosítása, hogy európai szinten rendelkezésre álljanak országos és régiós összehasonlításra alkalmas statisztikai adatok.
Az Eurostatot 1953-ban hozták létre a Szén- és Acélközösség igényeinek kiszolgálására. Az évek múlásával feladatköre kibővült, és amikor 1958-ban megalapították az Európai Közösséget, az Európai Bizottság egyik főigazgatósága lett. Az Eurostat fő feladata, hogy statisztikai adatokat nyújtson más főigazgatóságoknak, illetve adatokkal lássa el a Bizottságot és más európai intézményeket annak érdekében, hogy azok meghatározhassák, megvalósíthassák és elemezhessék a közösségi szakpolitikákat.

Az Eurostat nem gyűjt adatokat. Ezt elvégzik helyette a tagállamok statisztikai hatóságai. Ezek ellenőrzik és elemzik az országos adatokat, majd elküldik azokat az Eurostatnak. Az Eurostat feladata, hogy egységesítse az adatokat, illetve harmonizált módszertan felhasználásával biztosítsa azok összehasonlíthatóságát. Valójában egyedül az Eurostat szolgáltat európai szintű statisztikai adatokat, és a kibocsátott adatokat a lehető legnagyobb mértékben harmonizálja.

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága, ezért élén főigazgató és főigazgató-helyettes áll. 2014. január 1-jétől az Eurostat tevékenységének különböző területeiért felelős hét igazgatóságot az alábbiak szerint szervezték meg:

 • Együttműködés az európai statisztikai rendszerben; nemzetközi együttműködés; erőforrások
 • Módszertan; vállalatstatisztikai és IT-szolgáltatások
 • Nemzeti számlák, árak és kulcsindikátorok
 • Kormányzati pénzügyi statisztika (GFS) és minőség
 • Ágazati és területi statisztika
 • Társadalomstatisztika
 • Globális vállalkozásstatisztika

 

Mariana Kotzeva az Eurostat főigazgatója 2018. március 1-től.

 

Az Eurostat rövid bemutatása


 

A személyes adatok védelme

 

Az Európai Unió elkötelezett a felhasználók adatainak védelme iránt. "Az egyén védelme a személyes adatok közösségi intézmények általi feldolgozására tekintettel" megnevezésű politika az Európai Parlament és a Tanács EC 45/2001 számú rendeletén alapszik. Ez az általános politika az eu.int domainen belüli összes uniós honlapra vonatkozik. Bár ezek nagy részén anélkül is lehetséges a böngészés, hogy bármilyen információt megadna saját magáról, néhány esetben személyes jellegű információkra is szükség van az elektronikus szolgáltatások elérése érdekében Az ilyen információ megadását szükségessé tevő honlapok a fent említett rendelet elveinek megfelelően kezelik azt.

 • Minden elektronikus szolgáltatáshoz egy ellenőrzésre kijelölt személy határozza meg a személyes adatok feldolgozásának célját és módját, és biztosítja az összhangot az adatkezelés és az adatkezelési elvek között.
 • Minden intézményben egy Adatvédelmi Tisztségviselő biztosítja a rendelet feltételeinek teljesülését;
 • Az összes intézményre vonatkozóan az Európai Adatvédelmi Biztos a független ellenőrző hatóság.

 

Mi az elektronikus szolgáltatás?

 

Olyan szolgáltatás az Európai Unió honlapján, amely annak érdekében áll rendelkezésre, hogy javuljon a kommunikáció az állampolgárok és vállalkozások, valamint az Unió intézményei között.

Három ilyen szolgáltatás elérhető az EU honlapján:

 • Információs szolgáltatások;
 • Interaktív kommunikációs szolgáltatások;
 • Tranzakciós szolgáltatások.

 

Az Eurostat adatvédelmi tájékoztatója

 

Az adatvédelmi tájékoztató az Ön adatainak felhasználásával kapcsolatban a következő információkat tartalmazza:

 • Milyen információgyűjtés történik, milyen céllal, milyen technikai eszközökkel. Az EU csak a meghatározott célokhoz szükséges mértékű személyes jellegű információt gyűjti, amelyet nem használ fel újra más célokra.
 • Kinek bocsátják rendelkezésére ezt az információt. Az EU csak akkor adja ki harmadik félnek az információt, ha ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, és csak az említett kategóriákba tartozó személyeknek. Nem adja ki a személyes adatokat direkt marketing céljára.
 • Hogyan férhet hozzá az önről gyűjtött információhoz, ellenőrizheti, javíthatja ki, ha ez szükséges. Önnek joga van személyes adatainak feldolgozását megtiltani, kivéve, ha ezeket jogi kötelezettségből kifolyólag gyűjtik, vagy ha szerződéses kötelezettség áll fenn, és Ön ennek a szerződésnek részese, vagy pedig olyan célra fogják felhasználni, amelyhez egyértelműen hozzájárult.
 • Milyen hosszú ideig tárolják az adatait. Az EU csak annyi ideig tárolja az adatokat, amennyi feltétlenül szükséges az adatgyűjtés célja, vagy az adatfeldolgozás érdekében.
 • Milyen biztonségi eszközökkel érik el, hogy az információhoz illetéktelenek, arra nem jogosultak hozzá ne férjenek.
 • Kihez kell fordulni, ha panasza vagy kérdése van.

 

Az e-mailek kezelési módja

 

Az EU honlapján sok oldalon van Contact gomb, amely aktiválja az Ön e-mail szoftverét, és amely segítségével egy meghatározott funkcionális címre küldheti el megjegyzéseit. Amikor így küld üzenetet, csak a válaszhoz szükséges személyes adatokat gyűjtik össze.

Ha bármilyen kérdése van elektronikus üzeneteinek vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, ezeket írja bele üzenetébe.