4. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának változása régiónként, 2022. II. negyedév