8. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása régiónként