4. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája vármegyénként, 2022. III. negyedév