4. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának változása vármegyénként,<br>2021. III. negyedév és 2022. III. negyedév