8. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája vármegyénként, 2022. III. negyedév