8. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása vármegyénként, 2022. III. negyedév