2. ábra
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek számának alakulása