3. ábra
A közúti közlekedési balesetek számának negyedévenkénti alakulása