9. ábra
A balesetben elhunytak száma nemenként és korcsoportonként, 2022. IV. negyedév