Ugrás a tartalomhoz

Szolgkülker - 2020. évi változások

2020. évi változások

 

1. Bővültek a kérdőív beküldési lehetőségei
Az ELEKTRA rendszeren belül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre az OSAP 1470-es kérdőív beküldésére:

 • manuális kitöltés
 • adat XML feltöltés
 • CSV állományból feltöltés
Ezekkel kapcsolatos részletes leírás.


2. A 1470-es kérdőív formai megjelenése
A tárgyidőszaki adatok feltöltése az „Export” és „Import” lapokon történik.
Az „Információ a bázis-és tárgyidőszaki adatokról” tájékoztatásul jelenik meg, hogy az előző év azonos időszaki és tárgyidőszaki adatait összehasonlíthassa szolgáltatás fajtánként, ellenőrzés céljából.
A kérdőív 2018-ban átszerkesztésre került, az „Információ” fejezet a kérdőív végére került.

 

2019. évi változások

 

1. Bővültek a kérdőív beküldési lehetőségei
Az ELEKTRA rendszeren belül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre az OSAP 1470-es kérdőív beküldésére:

 • manuális kitöltés
 • adat XML feltöltés
 • CSV állományból feltöltés
Ezekkel kapcsolatos részletes leírás.


2. A 1470-es kérdőív formai megjelenése
A tárgyidőszaki adatok feltöltése az „Export” és „Import” lapokon történik.
Az „Információ a bázis-és tárgyidőszaki adatokról” tájékoztatásul jelenik meg, hogy az előző év azonos időszaki és tárgyidőszaki adatait összehasonlíthassa szolgáltatás fajtánként, ellenőrzés céljából.
A kérdőív 2018-ban átszerkesztésre került, az „Információ” fejezet a kérdőív végére került.

 

2018. évi változások

 

1. Bővültek a kérdőív beküldési lehetőségei
Az ELEKTRA rendszeren belül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre az OSAP 1470-es kérdőív beküldésére:

 • manuális kitöltés
 • adat XML feltöltés
 • CSV állományból feltöltés
Ezekkel kapcsolatos részletes leírás.


2. A 1470-es kérdőív formai megjelenése
A tárgyidőszaki adatok feltöltése az „Export” és „Import” lapokon történik.
Az „Információ a bázis-és tárgyidőszaki adatokról” tájékoztatásul jelenik meg, hogy az előző év azonos időszaki és tárgyidőszaki adatait összehasonlíthassa szolgáltatás fajtánként, ellenőrzés céljából.
A kérdőív 2018-ban átszerkesztésre került, az „Információ” fejezet a kérdőív végére került.

 

2017. évi változások

 

2017-től az OSAP 1470-es számú Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatás jelentést kizárólag KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül lehet beküldeni.
Az adatszolgáltatásra a https://elektra.ksh.hu/ weboldalon nyílik lehetőség.

Ha az adatszolgáltatással kapcsolatban információra vagy segítségre van szükségük, hívják a 06 80 200-766 ingyenesen hívható zöld számot hétfőtől–csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00–14:00 óra között, vagy küldjenek e-mailt a következő címre: szolgkulker@ksh.hu

 

2016. évi változások

 

1. 2016-os évre vonatkozó adatjavítás kizárólag Elektra rendszeren keresztül történhet. Elérési útvonal: https://elektra.ksh.hu/.

 

2. Termékek és Szolgáltatások Osztályozási rendszere (TESZOR’2015)
2015-ben a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerének új változata (TESZOR'15) került bevezetésre. Az egyes szolgáltatásfajták közé tartozó szolgáltatások ez alapján kerültek besorolásra a módszertani dokumentációkban (pl. kitöltési útmutató, EBOPS-TESZOR megfeleltetés).

 

3. Országkódlista
A kitöltési útmutató végén található országkódlista újabb nemzetközi szervezetekkel egészült ki, illetve több nemzetközi szervezet kódja megváltozott.

 

2015. évi változások

 

2015. I. negyedévtől az OSAP 1470 ny. számú Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások c. adatgyűjtés tartalma kibővül. Új, a kormányzati szervekre vonatkozó szolgáltatásfajták (EBOPS-kódok) kerülnek bevezetésre. Kérjük, a kitöltés során olvassák el figyelmesen a Kitöltési útmutató vonatkozó részeit!

 

2014. évi változások

 

Az elektronikus útdíjak bevezetéséhez kapcsolódóan pontosítottuk a kitöltési útmutató vonatkozó részét. Kérjük, a részletekért tanulmányozza a közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások leírását (EBOPS 226).

 

2013. évi változások

 

2013. I. negyedévtől az OSAP 1470 ny. számú Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások c. adatgyűjtés tartalma módosul. Új szolgáltatásfajták (EBOPS-kódok) kerülnek bevezetésre, több jelenlegi kód tartalma megváltozik, egyes kódok megszűnnek.
Kérjük, a kitöltés során olvassák el figyelmesen a Módszertani segédletet, valamint a Kitöltési útmutató vonatkozó részeit!

 

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy ügyfélszolgálatunk telefonszáma, valamint faxszámunk megváltozott.
Új elérhetőségeink:
     Telefonszám: (1) 880-8960
     Fax szám: (1) 880-8961

 

2012. évi változások

 

A kitöltési útmutató végén található országkódlistából a nemzetközi szervezetek csoportosító kódjai törlésre kerültek, továbbá a lista több nemzetközi szervezet kódjával egészült ki. A csoportosító kódok helyett a továbbiakban az egyes nemzetközi szervezetek kódjait kell használni.

 

2011. évi változások

 

A kitöltési útmutató végén található országkódlista több ország kódjával egészült ki.

 

2010. évi változások

 

2010-ben az adatgyűjtést érintő módszertani változás nincsen.

 

2009. évi változások

 

1. TESZOR’08 (Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere)
Az egyes szolgáltatásfajták közé tartozó szolgáltatások 2009-től nem a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ’03), hanem a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR’08) alapján kerültek besorolásra.

2. Pénzügyi szolgáltatások (EBOPS-kód: 260)
A pénzügyi szolgáltatásokként elszámolt tételek megfogalmazása pontosításra került (a módosítást dőlt betűvel jelöltük):

 • pénzügyi szolgáltatások ügynöki jutaléka, hitelszervezési díj (pl. szindikált hitel után járó jutalék),
 • jutalékok bankszámlavezetés után.


 • 3. Bunker üzemanyag (EBOPS-kód: 003)
  Az üzemanyag-kiszolgáló cégeknek 2009-től nem szükséges jelenteni a külföldiek részére Magyarországon kiszolgált, bankkártyával és készpénzzel kiegyenlített üzemanyag értékét, mivel ezt a tételt becsüljük.

  4. A kitöltési útmutató végén található országkódlista több ország, illetve nemzetközi szervezet kódjával egészült ki.

   

  2008. évi változások

   

  1. 2008-tól a következő tételek megfigyelésével bővült a felmérés:

  - Külső gyártás (EBOPS-kód: 002)
  A külső gyártás során egy rezidens vállalkozás külföldön alap- és segédanyagokat, termékeket vásárol, amelyeket külföldön nem rezidensek által feldolgoztat, és a kapott félkész- ill. készterméket külföldön (feldolgozás országa vagy egyéb ország) értékesíti. A termék a feldolgozás során végig a rezidens tulajdonában marad, miközben nem lépi át a magyar határt.

  Exportként kérjük jelenteni az eladott félkész-, ill. késztermékek értékét.
  Importként kérjük jelenteni a rezidens vállalat által a félkész-, ill. késztermékek előállításához külföldön vásárolt áruk, igénybe vett szolgáltatások és kifizetett munkabérek összességét.

  Ha a külső gyártás során az áru vásárlása és a feldolgozás, valamint az értékesítés nem ugyanabban a jelentési időszakban történt, a vásárlást és feldolgozást (import) csak akkor kell jelenteni, amikor az értékesítés (export) megtörtént.
  Amennyiben az import pontos meghatározása nem lehetséges, kérjük, becsüljék meg az értékét.
  Veszteséges ügyletek esetén (import érték magasabb, mint az export) kérjük, hogy az előlap "Megjegyzés" rovatában szíveskedjenek az EBOPS kód feltüntetésével magyarázatot adni.

  - Bunker üzemanyag (EBOPS-kód: 003)

  Export: a szállítóeszközzel rendelkező külföldi vállalatok által Magyarországon vásárolt kereskedelmi célú üzemanyag értéke.
  Import: a szállítóeszközzel rendelkező magyar vállalatok által külföldön vásárolt kereskedelmi célú üzemanyag értéke.

  A bunker üzemanyaggal kapcsolatos jelentési kötelezettséget szállítási ágazatonként az egyes export/import definíció után tüntettük fel:

 • Tengeri, belvízi és folyami szállítás:
  • Export: Magyarországon az üzemanyag-forgalmazók által a külföldön regisztrált hajóknak közvetlenül kiszolgált üzemanyag értéke (üzemanyag-forgalmazók).
  • Import: a magyar hajók által külföldön felvett üzemanyag értéke (tengeri, belvízi és folyami szállítással foglalkozó vállalatok).
 • Légi szállítás:
  • Import: a magyar légitársaságok által külföldön felvett üzemanyag értéke (légitársaságok).

  • Kérjük, hogy az exportot - az üzemanyag-forgalmazók által a külföldi légitársaságok részére Magyarországon kiszolgált üzemanyag értéke - ne jelentsék, mivel az a termékforgalom részét képezi!
 • Vasúti szállítás:
  • Export: a külföldi vasúttársaságok által Magyarországon felvett áram és gázolaj értéke (vasúttársaságok).
  • Import: a magyar vasúttársaságok által külföldön felvett áram és gázolaj értéke (vasúttársaságok).

  • Nem szükséges jelenteni a határmenti fordítóállomásokon felvett üzemanyag értékét.
 • Közúti szállítás:
  • Export: külföldi autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által magyarországi benzinkutaknál vásárolt üzemanyag értéke (üzemanyag-forgalmazók).
  • Import:
   -magyar autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által külföldön vásárolt üzemanyag értéke (a szállítóeszközzel rendelkező vállalatok csak a külföldi kibocsátású üzemanyagkártyával, készpénzzel illetve bankkártyával kiegyenlített összeget jelentsék)
   -magyar autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által külföldön magyar kibocsátású üzemanyagkártyával fizetett üzemanyag értéke (üzemanyag-forgalmazók).
 • Amennyiben csak mennyiségi adat áll rendelkezésre, a hazai üzemanyagárak alapján becsült értékadatot szükséges jelenteni.
  Kérjük továbbá, hogy a külföldiek részére Magyarországon kiszolgált, bankkártyával és készpénzzel kiegyenlített üzemanyag értékét is becsüljék, és NB országkódon jelentsék (Országok szerint nem besorolható).

  Nem tartozik ide:
 • magánszemélyek üzemanyag-vásárlása Magyarországon és külföldön,
 • rezidens vállalatok üzemanyag-vásárlása Magyarországon,
 • a külföldi légitársaságok részére Magyarországon kiszolgált üzemanyag értéke (termékforgalom).


 • 2. TEÁOR és SZJ változás.

  2008. január 1-től bevezetésre került az új Szolgáltatások Jegyzéke, valamint a TEÁOR’08. A változásokat a módszertani dokumentációkban (pl. kitöltési útmutató, EBOPS-SZJ megfeleltetés) átvezettük.

  3. Kérdőív változás.

  Az OSAP 1470 negyedéves kérdőívein és az OSAP 2014 éves kérdőíven a partnerország megnevezése mellett a kétbetűs ISO-országkódot is fel kell tüntetni.

  4. Partnerország.

  A partnerország-meghatározás bővült a külső gyártás és a bunkerüzemanyag eseteivel.

  A bunker üzemanyag értékesítésekor a számlát fizető honosságát kérjük jelenteni, míg vásárláskor azt az országot, ahol az üzemanyag-felvétel történt.
  Külső gyártás esetén exportként azt az országot kell feltüntetni, amelyben a feldolgozott terméket értékesítik, importként pedig azt az országot, amelyben a feldolgozás történik, illetve amelyből a feldolgozáshoz szükséges alap- és segédanyagokat, termékeket megvásárolják (a feldolgozás országa vagy harmadik ország).