NyitóoldalMegyék, régiók

Területi atlasz - Megyék, régiók

Regionális rendszer

Az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés elősegítésére, több megyére kiterjedően kialakításra került a tervezési-statisztikai régiók rendszere, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCII. és a 2004. évi LXXV. törvény erősített meg. Ez jelenti hazánkban a NUTS-rendszer (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 2. szintjét.

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2018. január 1-jétől megváltozott a területi számjelrendszer (hatályba lépett a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet). Az átalakítást nemzetközi és hazai jogszabályi változások indokolták, amelyekkel összhangban több területi osztályozás is módosításra került. A felhasználói igényekre tekintettel a területi osztályozások rendszerébe új nómenklatúrák is beépítésre kerültek. A változások alapján Budapest és Pest megye tervezési-statisztikai régió is, Közép-Magyarország pedig kizárólag statisztikai nagyrégió lett. A legfrissebb dokumentáció a honlapon a következő helyen található: www.ksh.hu/teruleti_szamjel_menu.

Magyarország régiói
térkép letöltése PDF-formátumban


Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete előírásai szerint alakították ki Magyarországon a NUTS 1 szintet, mely az úgynevezett „statisztikai nagyrégióknak” felel meg.

Magyarország nagyrégiói
térkép letöltése PDF-formátumban