Ugrás a tartalomhoz

Bemutatjuk a Központi Statisztikai Hivatalt

Szakmailag független főhivatal

A KSH épülete

A Központi Statisztikai Hivatal szakmailag független, önálló gazdálkodású kormányzati főhivatal, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat centruma.

Tevékenységünket hazai és nemzetközi jogszabályok és alapelvek alapján végezzük

Tevékenységünket törvényi felhatalmazás útján látjuk el, szakmai munkánk összhangban áll a közös európai normákkal, sztenderdekkel, valamint a statisztikai tevékenységre irányadó, nemzetközileg elfogadott ajánlásokkal és szabályokkal.

A tényeken alapuló döntéshozatalt segítjük elő

Működésünk célja, hogy a hivatalos statisztikai információk hitelesen, objektíven, térben és időben összehasonlíthatóan és módszertanilag megalapozottan álljanak a felhasználók rendelkezésére.

Támaszkodunk a múltra

A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal épülete 1898-ban

A Központi Statisztikai Hivatal története 1867. május 25-én kezdődött, amikor a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumon belül Keleti Károly vezetésével létrejött a Statisztikai Szakosztály. A hivatal több mint 150 évre visszatekintő története során mindvégig ugyanazon elvek mentén – szakmai függetlenség, pártatlanság, objektivitás, megbízhatóság, minőség iránti elkötelezettség, egyedi adatok védelme – végezte és végzi ma is a tevékenységét.

Felkészülünk a jövőre

Összhangban a nemzetközi statisztikai közösség törekvéseivel, nyomon követjük a mindenkori legjobb statisztikai gyakorlatokat, részt veszünk a modernizációs programokban, szerepet vállalunk az Eurostat Vision 2030 című programjának megvalósításában.