[!]
A társadalmi haladás mutatószámrendszerét a továbbiakban nem frissítjük.
A mutatók többsége STADAT-táblákban, tájékoztatási adatbázis adatkörökben vagy kiadványokban található meg: mutatólista (XLSX).

Kedves Látogató!

Fontos, hogy mindent mérjünk,
ami mérhető, és megpróbáljuk
mérhetővé tenni, ami még nem az.
(Galileo Galilei)

A társadalmi haladás mutatószámrendszerének kimunkálása nem elszigetelt kísérlet a bennünket körülvevő világ folyamatainak leírására, hanem része az OECD által 2007-ben életre hívott közös útkeresésnek. Azt reméljük, hogy általa olyan eszköz kerülhet a kezünkbe, amely segíteni tud a politikai, gazdasági és az egyéni döntéshozatalban is. A mai kor információ alapú társadalmában fontos, hogy a döntések előkészítéséhez megbízható, egymással összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre. Mindez gyorsan változó világunkban egyáltalán nem egyszerű feladat, ami új kihívások elé állított bennünket, a statisztika tudományának művelőit. Olyan komplex mutatók, mutatószámrendszerek kialakítása vált szükségessé, melyek szakítanak a hagyományos egyoldalú szemléletmóddal, s nem a társadalom által megtermelt jószágokat, vagy a jövedelmeket állítja a vizsgálat fókuszába, hanem a társadalmi haladást, mint komplex folyamatot szemlélteti, amelynek középpontjában az ember, a teljesebb élet, illetve a társadalmi jólét elérésének igénye áll.

Az OECD által lefektetett alapelvek mentén a Magyar Köztársaság kormánya 2212/2007. XI.14.-i határozatában a Központi Statisztikai Hivatalt bízta meg a társadalmi haladás mérésére alkalmas komplex mutatószámrendszer kialakításával. A feladat jelentősége miatt e mérőrendszernek széles társadalmi és szakmai egyetértésen kell nyugodnia, ezért a Központi Statisztikai Hivatal a kezdetektől együttműködött a Magyar Tudományos Akadémiával, s a legfontosabb hazai szakmai szervezetekkel a mutatók kiválasztásában, a fogalmi és célrendszer meghatározásában. Ezen együttműködés gyümölcse az a rendszer, melyben összegyűjtöttük mindazokat a statisztikai mutatószámokat, amelyekről úgy véltük, olyan folyamatokat írnak le, melyek számottevő befolyással vannak a társadalmi változásokra.

Szándékaink szerint az eddig elért eredmények csupán a kezdetét jelentik egy olyan széleskörű társadalmi vitának, melynek végén egy jól használható, informatív, a társadalmi folyamatokról teljes és pontos képet nyújtó indikátorrendszer jön majd létre.

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2018. január 1-jétől megváltozott a területi számjelrendszer (hatályba lépett a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet). Az átalakítást nemzetközi és hazai jogszabályi változások indokolták, amelyekkel összhangban több területi osztályozás is módosításra került. A felhasználói igényekre tekintettel a területi osztályozások rendszerébe új nómenklatúrák is beépítésre kerültek. A változások alapján Budapest és Pest megye tervezési-statisztikai régió is, Közép-Magyarország pedig kizárólag statisztikai nagyrégió lett. A legfrissebb dokumentáció a honlapon a következő helyen található: www.ksh.hu/teruleti_szamjel_menu. A mutatószámrendszerben a 2018-ban soron következő frissítéseket követően a régiók szerint publikált adatokat már az új területi számjelrendszernek megfelelően közöljük.

A honlap néhány funkciója csak abban az esetben érhető el, ha a böngészőben nincsen letiltva a JavaScript programok futtatása.

A táblázatok tartalomjegyzékében a mappák tartalma a mappára vagy a téma címére kattintva bontható ki vagy zárható össze. A táblák melletti ikon színei a következő jelentést hordozzák:

zölda felhasználó utolsó látogatása óta változott tábla (amennyiben a böngészőben a „sütik” engedélyezettek)
pirosaz elmúlt 2 napban frissült tábla
kéka tábla nem tartozik a fenti kategóriák egyikébe sem

A táblákban a következő jelölésekkel találkozhatnak:

A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.
..az adat nem ismeretes
|a vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott
piros színű számbecsült vagy a minta nagysága miatt érzékeny adat
kék színű számelőrejelzés
zöld színű számrevideált adat