Mutató/dimenzió 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.10.2.1. Egy kulturális rendezvényre jutó látogatók átlagos száma, fő 92,7 95,2 95,5 91,1 93,2 88,8 78,6 81,2 285,8 278,8 287,8 99,7 96,7 91,8 101,7 90,8
Intézmény típusa szerint
Mozielőadás 30,9 30,4 26,6 28,5 25,0 24,7 22,3 23,1 .. .. .. 23,5 26,3 29,1 31,0 29,4
Színházelőadás 311,6 304,6 308,5 297,0 300,3 275,3 235,5 238,7 223,5 236,6 249,3 252,2 254,4 249,3 259,2 238,2
Múzeumi kiállítás 3 791,7 3 897,7 4 086,2 4 089,4 3 872,1 3 149,8 2 899,1 2 664,8 2619,6 2053,0 2222,9 2 114,8 2 228,1 2394,8 2492,9 2741,4
Közművelődési intézmény 199,7 213,9 231,3 192,7 221,3 226,6 201,8 195,5 210,6 203,4 212,8 194,3 195,4 164,7 183,7 170,2
Régiók szerint
Budapesta 71,3 75,9 75,8 75,1 79,2 67,3 63,9 62,5 484,1 462,7 602,4 69,1 79,6 75,2 88,2 75,4
Pestb 220,4 246,1 216,9 164,6 193,3 205,7 195,8 215,2 194,9 253,1 215,3 187,2 174,2 163,8 190,3 174,0
Közép-Magyarországc 79,3 84,9 84,0 80,4 86,2 74,7 71,4 69,9 367,4 387,4 466,3 76,6 86,3 82,2 96,3 82,5
Közép-Dunántúl 108,8 109,9 119,7 97,7 95,9 93,9 101,4 96,2 246,2 250,1 238,7 102,0 109,9 103,3 112,0 105,2
Nyugat-Dunántúl 71,3 76,2 76,7 84,3 71,8 86,5 46,1 66,2 203,2 176,8 194,1 81,1 78,1 77,8 81,7 80,0
Dél-Dunántúl 123,3 127,7 114,2 119,2 98,4 111,1 105,1 105,9 310,3 244,9 209,4 99,6 96,9 92,5 102,3 87,2
Dunántúl 95,6 99,6 99,1 98,4 86,4 95,5 71,7 85,6 247,5 219,8 214,3 93,2 93,9 90,4 97,4 90,0
Észak-Magyarország 107,7 102,1 106,0 87,3 114,3 122,8 115,1 116,5 267,1 281,8 259,4 135,2 128,6 115,5 122,6 101,2
Észak-Alföld 112,5 108,6 103,8 91,6 94,9 97,0 94,8 88,3 261,3 312,0 281,3 109,0 101,0 97,0 98,0 97,2
Dél-Alföld 111,1 110,2 118,4 133,8 141,9 103,8 114,1 97,2 272,8 229,7 226,2 163,9 107,2 111,2 121,1 112,6
Alföld és Észak 110,5 107,2 109,6 102,2 114,6 106,7 107,4 99,3 267,3 266,6 251,8 136,2 116,4 107,2 113,2 103,8
2.10.2.2. A szabadidős tevékenységekre fordított időtartam aránya a 15–74 éves népesség időalapján belül, %d .. .. .. .. .. .. .. 18,5 .. .. .. .. .. ..
Nemek szerint
Férfi .. .. .. .. .. .. .. 20,1 .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. 17,0 .. .. .. .. .. ..
2.10.2.3. Az egyes kulturális és szabadidős tevékenységekre fordított időtartam aránya a 15–74 éves népesség összes szabadon felhasználható idején belül, %d
Nemek szerint
Férfi
Tévénézés, videózás, internetezés .. .. .. .. .. .. .. 57,4 .. .. .. .. .. ..
Társas szabadidőtöltés .. .. .. .. .. .. .. 17,3 .. .. .. .. .. ..
Kulturális intézmények látogatása (mozi, színház stb.) .. .. .. .. .. .. .. 0,7 .. .. .. .. .. ..
Olvasás .. .. .. .. .. .. .. 6,2 .. .. .. .. .. ..
Séta, sport, testedzés .. .. .. .. .. .. .. 6,6 .. .. .. .. .. ..
Hobbi jellegű tevékenységek .. .. .. .. .. .. .. 3,1 .. .. .. .. .. ..
Tévénézés, videózás, internetezés .. .. .. .. .. .. .. 56,3 .. .. .. .. .. ..
Társas szabadidőtöltés .. .. .. .. .. .. .. 18,8 .. .. .. .. .. ..
Kulturális intézmények látogatása (mozi, színház stb.) .. .. .. .. .. .. .. 0,8 .. .. .. .. .. ..
Olvasás .. .. .. .. .. .. .. 8,6 .. .. .. .. .. ..
Séta, sport, testedzés .. .. .. .. .. .. .. 4,5 .. .. .. .. .. ..
Hobbi jellegű tevékenységek .. .. .. .. .. .. .. 4,5 .. .. .. .. .. ..
Népesség együtt
Tévénézés, videózás, internetezés .. .. .. .. .. .. .. 57,1 .. .. .. .. .. ..
Társas szabadidőtöltés .. .. .. .. .. .. .. 18 .. .. .. .. .. ..
Kulturális intézmények látogatása (mozi, színház stb.) .. .. .. .. .. .. .. 0,8 .. .. .. .. .. ..
Olvasás .. .. .. .. .. .. .. 7,5 .. .. .. .. .. ..
Séta, sport, testedzés .. .. .. .. .. .. .. 5,6 .. .. .. .. .. ..
Hobbi jellegű tevékenységek .. .. .. .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. .. ..
2.10.2.4. A 15–74 éves népesség kulturális és szabadidős tevékenységeinek gyakorisága az év átlagos napján, %d
Nemek szerint
Férfi
Szabadon végzett tevékenységek együtt .. .. .. .. .. .. .. 97,7 .. .. .. .. .. ..
Társas szabadidőtöltés .. .. .. .. .. .. .. 54,3 .. .. .. .. .. ..
Vallásgyakorlás .. .. .. .. .. .. .. 1,4 .. .. .. .. .. ..
Mozilátogatás .. .. .. .. .. .. .. 0,7 .. .. .. .. .. ..
Egyéb kulturális intézmény (színház, kiállítás stb.) látogatása .. .. .. .. .. .. .. 0,7 .. .. .. .. .. ..
Sportrendezvények látogatása (nézőként) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olvasás .. .. .. .. .. .. .. 25,2 .. .. .. .. .. ..
Rádió hallgatása (főtevékenységként) .. .. .. .. .. .. .. 1,8 .. .. .. .. .. ..
Tévénézés, videózás, internetezés .. .. .. .. .. .. .. 88,1 .. .. .. .. .. ..
Séta, sport, testedzés .. .. .. .. .. .. .. 18,1 .. .. .. .. .. ..
Hobbi jellegű tevékenységek .. .. .. .. .. .. .. 17,8 .. .. .. .. .. ..
Szabadon végzett tevékenységek együtt .. .. .. .. .. .. .. 97,7 .. .. .. .. .. ..
Társas szabadidőtöltés .. .. .. .. .. .. .. 54,4 .. .. .. .. .. ..
Vallásgyakorlás .. .. .. .. .. .. .. 2,9 .. .. .. .. .. ..
Mozilátogatás .. .. .. .. .. .. .. 0,9 .. .. .. .. .. ..
Egyéb kulturális intézmény (színház, kiállítás stb.) látogatása .. .. .. .. .. .. .. 0,8 .. .. .. .. .. ..
Sportrendezvények látogatása (nézőként) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olvasás .. .. .. .. .. .. .. 26,6 .. .. .. .. .. ..
Rádió hallgatása (főtevékenységként) .. .. .. .. .. .. .. 1,5 .. .. .. .. .. ..
Tévénézés, videózás, internetezés .. .. .. .. .. .. .. 86,8 .. .. .. .. .. ..
Séta, sport, testedzés .. .. .. .. .. .. .. 12,8 .. .. .. .. .. ..
Hobbi jellegű tevékenységek .. .. .. .. .. .. .. 20,1 .. .. .. .. .. ..
Népesség együtt
Szabadon végzett tevékenységek együtt .. .. .. .. .. .. .. 97,7 .. .. .. .. .. ..
Társas szabadidőtöltés .. .. .. .. .. .. .. 54,4 .. .. .. .. .. ..
Vallásgyakorlás .. .. .. .. .. .. .. 2,2 .. .. .. .. .. ..
Mozilátogatás .. .. .. .. .. .. .. 0,8 .. .. .. .. .. ..
Egyéb kulturális intézmény (színház, kiállítás stb.) látogatása .. .. .. .. .. .. .. 0,8 .. .. .. .. .. ..
Sportrendezvények látogatása (nézőként) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Olvasás .. .. .. .. .. .. .. 25,9 .. .. .. .. .. ..
Rádió hallgatása (főtevékenységként) .. .. .. .. .. .. .. 1,6 .. .. .. .. .. ..
Tévénézés, videózás, internetezés .. .. .. .. .. .. .. 87,4 .. .. .. .. .. ..
Séta, sport, testedzés .. .. .. .. .. .. .. 15,3 .. .. .. .. .. ..
Hobbi jellegű tevékenységek .. .. .. .. .. .. .. 19,0 .. .. .. .. .. ..